Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej Szczecin


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek administracji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie Sejmu RP z dnia 6 września 2001r.

Podstawy prawne tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Szczecinie:

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Straż Miejska Szczecin funkcjonuje od roku 1991 na podstawie Zarządzenia Nr 15/91 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21 października 1991r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Szczecinie. Z dniem 1 października 1993r. Straż Miejska Szczecin została przekształcona w jednostkę budżetową Urzędu Miasta Szczecin na mocy Uchwały Nr XL/558/93 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 1993r. w sprawie przekształcenia Straży Miejskiej w jednostkę budżetową.

 

Straż Miejska Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-214 Szczecin


tel. +48 91 44 27 613
fax +48 91 44 27 615

sm@um.szczecin.pl lub zgloszenia@strazmiejska.home.pl

http://sm.szczecin.pl


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem