Wykazy, ewidencje i rejestry


Rejestry, ewidencje i archiwa

Straż Miejska Szczecin udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Sposoby udostępniania informacji publicznej

Na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej Szczecin udostępnione zostały informacje publiczne, podlegające udostępnieniu w tej formie. Informacje o sprawach publicznych nie udostępnione na tej stronie są dostępne w trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem