Referat Wykroczeń SM Szczecin


Referat Wykroczeń Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 621

Kierownik Referatu Wykroczeń Straży Miejskiej Szczecin

 

Andrzej Panecki


Do zadań Referatu Wykroczeń Straży Miejskiej należy w szczególności przygotowanie i prowadzenie spraw o wykroczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przeprowadzanie czynności wyjaśniających oraz sprawdzających, sporządzanie dokumentacji i występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach będących w zakresie działania Straży w sprawach o wykroczenia.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem