Zamówienia publiczne SM Szczecin

Dostawa samochodów osobowych dla Straży Miejskiej Szczecin


                                                   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

                                        http://www.bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp

                         Szczecin: Dostawa samochodów osobowych dla Straży Miejskiej Szczecin

                              Numer ogłoszenia:396770 - 2012; data zamieszczenia:  12.10.2012

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie,

                                        tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sm.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa samochodów osobowych dla Straży Miejskiej Szczecin

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 (pięciu) szt. fabrycznie nowych samochodów

   osobowych na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin- kod CPV  34.11.00.00-1 w tym:

Zadanie nr 1 -część 1:dostawa 4 (cztery) szt. fabrycznie nowych, jednakowych samochodów osobowych

na potrzeby Straży Miejskiej dostosowanych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych. Spełniające wymagania:

1)samochody dostosowane do wymogów określonych w  Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 27 kwietnia  

    2012rzmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r.).

   2)rok produkcji 2012,

   3)nadwozie: zamknięte typu „kombi van”, czteroosobowe, pięciodrzwiowe.

   4)kolor nadwozia - srebrny , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 27 kwietnia 2012r.

   5)drzwi przedziału kierowcy i pasażera – skrzydłowe, otwierane na boki;

   6)drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej (przedział II do przewozu osób) przesuwane z obu stron przeszklone;

   7)drzwi tylne do przedziału bagażowego – klapa tylna przeszklona i otwierana do góry  z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem;

   8)minimalny rozstaw osi 2700 mm;

   9)koła na felgach stalowych z oponami zimowymi, założone do pojazdu;

  10)silnik: benzynowy o  pojemności min. 1300cm3 maksymalna 1,600cm3,spełniający wymagania normy emisji spalin nie

       większych niż przewiduje norma EURO V.  Zamawiający wymaga aby dopuszczalne wartości emisji spalin nie były wyższe niż:

     a) zużycie energii nie większe niż  2,6 MJ/km, co odpowiada zużyciu ok. 8,125 l na 100 km, obliczone zgodnie z rozporządzeniem 

          Prezesa Rady Ministrów z dnia  10.05.2011 r. w sprawie   innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w  odniesieniu

          do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz.  559): (wartość energetyczna benzyny = 32 MJ/l);

     b)emisja CO – nie większa niż  1 g/km

     c)emisja NOx – nie większa niż  0,06 g/km emisja

     d)PM – nie większa niż 0,005 g/km;

     e)emisjadwutlenku węgla CO2 (cykl łączony)  nie większa niż 180 g/km.

11)Skrzynia biegów manualna;

12)Regulacja kierownicy w płaszczyźnie góra-dół;

13)napęd na przednie koła;

14)przestrzeń wewnętrzna pojazdu podzielona przegrodami na trzy części 

      I przedział: kierowcy i pasażera

     II   przedział do przewozu osób

    III   przedział bagażowa

    Zamawiający bezwzględnie zastrzega konieczność uzgodnienia z wyłonionym  wykonawcą sposobu wykonania

    i montażu przegród. Z powyższej czynności zostanie sporządzona notatka uzgodnień.

15)wyposażenie przedziału I –kierowcy i pasażera:

Przedział I - oddzielony od przedziału II pionową przegrodą umieszczoną za przednimi siedzeniami przy maksymalnie

odsuniętych fotelach wykonaną z metalu do wysokości oparć przednich siedzeń, powyżej wykonana krata z szybą

nietłukącą (poliwęglanu)  o grubości minimum 4 mm. Sposób zamontowania przegrody musi umożliwiać swobodne

kierowanie pojazdem przez wysokich kierowców.

      a)poduszki powietrzne kierowcy i pasażera;

      b)fotele wyposażone w pełne i regulowane zagłówki;

      c) tapicerka fotela kierowcy i pasażera wykonana z materiału o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie o ciemnej barwie,

          boki siedziska i oparcia obszyte dodatkowo materiałem o wysokiej odporności na ścieranie;

     d)trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacją  wysokości;

     e)fabryczna instalacja radiowa (głośniki i antena);

     f)komplet dywaników gumowych z wysokimi bokami (2szt.);

    g)gaśnica proszkowa, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym w przedziale kierowcy.

16)wyposażenie przedziału II - do przewozu osób

     Przedział II -zrobiony z przestrzeni tylnych siedzeń

     a)drzwi boczne przesuwane po obu stronach, z nieotwieralną szybą przyciemnianą,

        bez możliwości otwarcia od środka, okratowane od wewnątrz;

     b)tapicerka drzwi wykonana z płyty laminowanej lub podobnego materiału odpornego na zarysowania 

         i łatwo zmywalnego;

    c)ściany i sufit przedziału dla zatrzymanych wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalne;

    d)podłoga w przedziale dla zatrzymanych pokryta warstwą tworzywa sztucznego antypoślizgowego łatwo zmywalnego.

        W podłodze wykonany otwór spustowy na wewnątrz pojazdu o średnicy min 70 mm zabezpieczony gumowym korkiem.

   e)dwa miejsca siedzące dla zatrzymanych zamontowane przodem do kierunku jazdy,  zamontowane w tylnej części

       przedziału II nie wykraczające poza światło otwartych drzwi bocznych , wykonane z plastiku lub innego materiału (np. laminatu)

       odpornego na  uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalnego z wysokim oparciem spełniającym role zagłówka,

       wyposażone w pasy biodrowe bezpieczeństwa. Siedzenia cofnięte  maksymalnie do tylnej ścianki działowej;

   f)oświetlenie wewnętrzne przedziału, zamontowane w podsufitce, zabezpieczone przed dewastacją  i włączane

     z przedziału kierowcy, przewody zasilające ukryte pod tapicerką.

17)wyposażenie przedziału III – część bagażowa

Przedział III - cześć bagażowa oddzielona od przedziału II kratą z szybą nietłukącą ( poliwęglanu)

o grubości minimum 4 mm zamontowana za siedzeniami dla zatrzyma-nych, w odległości nie mniejszej niż 50 cm od tylnych drzwi:

a)dodatkowy akumulator żelowy zamontowany w obudowie metalowej przymocowanej do podłogi pojazdu, uniemożliwiającej jego

   uszkodzenie w tym przemieszczanie oraz powstanie zwarcia.  Akumulator  podłączony do instalacji elektrycznej samochodu

   w sposób jak akumulator główny, instalacja do podłączenia  akumulatora ukryta pod tapicerką. Zamiast klem szybkozłączki

   umożliwiające szybkie odłączenie akumulatora od instalacji. umożliwiające szybkie odłączenie akumulatora bez kluczy – lub inne rozwiązanie;

b)boki przedziału III  bez szyb bocznych;

c)tapicerka drzwi wykonana z płyty laminowanej lub podobnego materiału odpornego na zarysowania i łatwo zmywalnego

d)podłoga pokryta warstwą tworzywa sztucznego antypoślizgowego łatwo zmywalnego.

e)oświetlenie bagażnika.

f)ściany i sufit przedziału dla zatrzymanych wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalne;

18)układ ABS - jako minimum;

19)trzecie światło stopu;

20)napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V;

21)alternator o mocy gwarantującej jednoczesne ładowanie 2ch akumulatorów;

22)dwa lusterka zewnętrzne regulowane od wewnątrz;

23)wspomaganie układu kierowniczego;

24)centralny zamek z pilotem;

25)koło zapasowe - dojazdowe;

26)dodatkowy komplet kół - opony letnie wraz z felgami stalowymi, opony założone na felgi, koła wyważone;

27)fabryczny komplet narzędzi;

28)trójkąt ostrzegawczy;

29)apteczka medyczna;

30)podnośnik;

31)linka holownicza.

Zadanie nr 2-część 2:dostawa 1 (jednego) fabrycznie nowego samochodu osobowych na potrzeby

Straży Miejskiej spełniającego niżej wymienione wymagania:

1)rok produkcji 2012,

2)nadwozie: zamknięte typu „kombi van”, pięcioosobowe, pięciodrzwiowe.

3)kolor nadwozia - srebrny , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 27 kwietnia 2012r.   

4)drzwi przedziału kierowcy i pasażera – skrzydłowe, otwierane na boki;

5)drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej przesuwane z obu stron przeszklone z szybą przyciemnioną nieotwieralną;

6)drzwi tylne do przedziału bagażowego – dwuskrzydłowe dzielone bez szyby;

7)rozstaw osi od 2300 mm do2700 mm;

8)koła na felgach stalowych z oponami zimowymi, założone do pojazdu;

9)silni benzynowy o  pojemności min. 1300cm3 maksymalna 1,600cm3,spełniający wymagania normy emisji spalin

   nie większych niż przewiduje norma EURO V.  Zamawiający wymaga aby dopuszczalne wartości emisji spalin nie były wyższe niż:

   a)zużycie energii nie większe niż  2,6 MJ/km, co odpowiada zużyciu ok. 8,125 l na 100 km, obliczone zgodnie z rozporządzeniem 

       Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 r. w sprawie   innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w  odniesieniu do

       niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559):  (wartość energetyczna benzyny = 32 MJ/l);

   b)emisja CO – nie większa niż  1 g/km

   c)emisja NOx – nie większa niż  0,06 g/km emisja

   d)PM – nie większa niż 0,005 g/km;

   e)emisjadwutlenku węgla CO2 (cykl łączony)  nie większa niż 180 g/km.

10)skrzynia biegów manualna;

11)regulacja kierownicy w płaszczyźnie góra-dół;

12)napęd na przednie koła;

13)wyposażenie przedziału kierowcy i pasażera:

   a)poduszki powietrzne kierowcy i pasażera;

   b)fotele wyposażone w pełne i regulowane zagłówki, tapicerka o ciemnej barwie;

   c)trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacją wysokości;

   d)fabryczna instalacja radiowa (głośniki i antena);

   e)komplet dywaników gumowych z wysokimi bokami (2szt.);

   f)gaśnica proszkowa, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym.

  g)tapicerka przednich drzwi,  wykonana z płyty laminowanej

14)wyposażenie przedziału pasażerskiego:

   a)wyjmowany rząd siedzeń z zagłówkami dla trzech osób

   b) podsufitki

   c) podłogi wyłożone odporną na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalną i antypoślizgową wykładziną

   d) dywanik ochronny antypoślizgowy z wysokimi bokami na całą podłogę przedziału (po wyjęciu siedzeń) oraz dwa

        dodatkowe dywaniki gumowe z wysokimi bokami  dla pasażerów.

15) część bagażowa bez okien, tapicerka boczna wykonana z płyty laminowanej;

16)oświetlenie bagażnika;

17)układ ABS - jako minimum;

18)trzecie światło stopu;

19)napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V;

20)dwa lusterka zewnętrzne regulowane od wewnątrz;

21)wspomaganie układu kierowniczego;

22)centralny zamek z pilotem;

23)dwa lusterka zewnętrzne regulowane od wewnątrz;

24)bagażnik dachowy;

25)koło zapasowe - dojazdowe;

26)dodatkowy komplet kół - opony letnie wraz z felgami stalowymi, opony założone na felgi, koła wyważone;

27)fabryczny komplet narzędzi;

28)trójkąt ostrzegawczy;

29)apteczka medyczna;

30)podnośnik;

31)linka holownicza.

2.Wymagania minimalne dotyczące gwarancji:

1)gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne - 24  miesiące bez limitu kilometrów,

 2)gwarancja na powłokę lakierniczą - 24 miesiące,

3) gwarancja na perforację blach - 60 miesięcy.

3.Sprzedający zapewnia serwis gwarancyjny w autoryzowanej stacji obsługi, znajdującej się na terenie miasta Szczecin,

4.Na dodatkowe elementy zainstalowane w pojeździe związane z jego przystosowaniem do potrzeb

    Zamawiającego,  Dostawca udzieli gwarancji.

5.Dostawca gwarantuje Zamawiającemu, iż czynności polegające na montażu dodatkowego wyposażenia przez firmy

   zewnętrzne nie spowodują utraty jakichkolwiek uprawnień gwarancyjnych. Montaż tych urządzeń zostanie przeprowadzony

   pod nadzorem pracowników autoryzowanej stacji obsługi wskazanej powyżej przez Dostawcę. Udział pracowników ze strony

   autoryzowanej stacji obsługi nie będzie rodził kosztów finansowych po stronie zamawiającego.

    6.Zamawiający przewiduje zamontowanie nw. dodatkowego wyposażenia:

     1)instalacji antenowych;

     2)instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej;

     3)innegospecjalistycznego sprzętu;

  7.Wykonawca przed wydaniem pojazdów zamawiającemu wykona przegląd przedsprzedażny (tzw. zerowy).

 8.Wykonawca w cenie dostawy ujmie pakiet ubezpieczeń samochodów, będących przedmiotem dostawy, obejmujący:

     OC, AC, NW, KR na okres 1 roku od daty dostawy.

   1)książkę gwarancyjną pojazdu,

   2)świadectwo homologacji,

   3)kartę pojazdu,                                         

   4)instrukcję obsługi w języku polskim.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):34.11.00.00-1

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  tak, liczba części dwie

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Termin wykonania zamówienia:

Dostawa samochodów w ramach zadania nr 1: do 15 grudnia 2012 roku

Dostawa samochodu w ramach zadania nr 2:  do 30 listopada 2012 roku.

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku : zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

        SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz

           oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

        a)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

        b)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

           w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

          przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

          ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:nie otwarto jego likwidacji

           ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

            do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której

           dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

            terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo

           oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

           lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

           zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

           nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

        1)odpowiedniepełnomocnictwa;

tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 6 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)

        2)Oferta cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz;,w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument,

        3) Opis podstawowych parametrów technicznych i wyposażenia z podaniem marki i modelu pojazdu, celem wykazania zgodności

             z opisem przedmiotu zamówienia.  Wykonawca składa odpowiednio załącznik 2 lub 2a w zależności od zadania na które składana jest oferta.

             W przypadku oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia wykonawca składa łącznie załącznik 2 i 2a.

        4)Inneoświadczeniestanowiące załącznik nr 1 pkt 6 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy

           podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

           w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wyko-nawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią

        osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:cena:

 Cena – 100

Ocena ofert zostanie dokonana osobno dla każdego zadania.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

         Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

         dokonano wyboru wykonawcy:t ak

         Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

         Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy:

         1) wystąpi konieczność zmiany siedziby, NIP, REGON,

         2) wystąpi konieczność zmiany konta bankowego wykonawcy,

         3) wystąpi zmiana podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

             www.bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp

            Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

            Szczecin 71-417, ul. Zygmunta Felczaka 9, pokój nr 0185.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

            Ofertę należy złożyć w sekretariacie Straży Miejskiej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 9, pok. nr 0169

            w terminie do dnia 22.10.2012 r., do godz. 800

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach  30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków

              Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków

               pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez

               państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

               sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

 

                                                                                                         Komendant

                                                                                                                Straży Miejskiej Szczecin

                                                                                                       Leon Gajewski


Data publikacji: 2012/10/12

Pytania:

Załączniki:

udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2012/10/12, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2012/10/14 12:29:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2012/10/14 12:29:56 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2012/10/13 08:36:20 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2012/10/13 08:04:42 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2012/10/12 17:28:02 nowa pozycja