Zamówienia publiczne SM Szczecin

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin
Numer ogłoszenia: 31576 - 2016;
data zamieszczenia: 12.02.2016


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Sebastiana Klonowica 1B, 71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 44 27 626, faks 91 44 27 615.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin Kod CPV 34110000-1, spełniających następujące wymagania: 1) samochód dostosowany do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. poz. 525); 2) rok produkcji 2016; 3) nadwozie: zamknięte typu kombi van, cztero-, pięcio- lub siedmioosobowe, pięciodrzwiowe; 4) kolor nadwozia - srebrny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 525); 5) drzwi przedziału kierowcy i pasażera - skrzydłowe, otwierane na boki; 6) drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej (przedział II do przewozu osób) przesuwane z obu stron przeszklone, szyby przyciemnione; 7) drzwi tylne do przedziału bagażowego - klapa tylna przeszklona (szyba przyciemniana) i otwierana do góry z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem lub drzwi dwuskrzydłowe z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem (szyba przyciemniana); 8) minimalny rozstaw osi 2700 mm; 9) silnik: o pojemności min. 1.300 cm3 maksymalna 1.600 cm3, spełniający warunki jazdy tylko i wyłącznie w cyklu miejskim (krótkie odcinki trasy, częste uruchamianie silnika, spełniający wymagania normy emisji spalin nie mniejszych niż przewiduje norma EURO VI. Zamawiający wymaga aby dopuszczalne wartości emisji spalin nie były wyższe niż: zużycie energii w przedziale od 2,6 MJ/km do 2,925 MJ/km (co odpowiada zużyciu ok. 8,125 l na 100 km, obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559), emisja dwutlenku węgla (cykl łączony) nie wyższa niż 195 g/km, emisja tlenku węgla (CO) nie wyższa niż w przedziale od 0,5 g/km do 1 g/km, emisja tlenków azotu (NOx) nie wyższa niż w przedziale od 0,06 g/km do 0,08 g/km, łączna emisja węglowodorów nie wyższa niż 0,10 g/km, emisja cząstek stałych nie wyższa niż 0,005 g/km, łączna emisja węglowodorów i tlenków azotu nie wyższa niż 0,17 g/km, 10) skrzynia biegów manualna; 11) regulacja kierownicy w płaszczyźnie góra-dół; 12) napęd na przednie koła; 13) relingi dachowe; 14) belka sygnałowa (lampa zespolona) - zamocowana na relingach, powinna posiadać: lampy niebieskie ledowe (światło pulsujące), napis STRAŻ MIEJSKA w kolorze czarnym lub granatowym na białym tle podświetlony wraz z załączeniem świateł postojowych, halogeny boczne oświetlające teren z boku pojazdu włączane osobno każdą ze stron lub razem z kabiny pojazdu, urządzenie nagłaśniające z możliwością przekazywania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu (głośnik o mocy min. 100 W zamontowany w lampie zespolonej), ostrzegawczy sygnał dźwiękowy o dużej mocy (dwutonowy) zainstalowany tak aby był dobrze słyszalny na zewnątrz pojazdu, a nie w kabinie, minimum trzy rodzaje, włączany w kierownicy, dwa głośniki; 15) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem radiostacji przewoźnej umieszczonej w przedziale I (radiostację dostarczy zamawiający); 16) przestrzeń wewnętrzna pojazdu podzielona przegrodami na trzy części: I przedział: kierowcy i pasażera, II przedział do przewozu osób, III przedział bagażowy. Zamawiający bezwzględnie zastrzega konieczność uzgodnienia z wyłonionym wykonawcą sposobu wykonania i montażu przegród. Z powyższej czynności zostanie sporządzona notatka uzgodnień; 17) wyposażenie przedziału I - kierowcy i pasażera: Przedział I - oddzielony od przedziału II pionową przegrodą (umieszczoną za przednimi siedzeniami przy maksymalnie odsuniętych fotelach na fabrycznie zamontowanych prowadnicach foteli) wykonaną z metalu do wysokości oparć przednich siedzeń, powyżej krata z szybą nietłukącą (poliwęglan) o grubości minimum 4 mm. Sposób zamontowania przegrody musi umożliwiać swobodne kierowanie pojazdem przez osoby o wysokim wzroście i swobodną pozycje wysokiego pasażera, a) poduszki powietrzne kierowcy i pasażera; b) fotele wyposażone w regulowane zagłówki; c) tapicerka fotela kierowcy i pasażera wykonana z materiału o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie o ciemnej barwie, boki siedziska i oparcia obszyte dodatkowo materiałem o wysokiej odporności na ścieranie; d) trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacją wysokości; e) fabryczna instalacja radiowa (głośniki i antena); f) gaśnica proszkowa, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym w przedziale kierowcy, g) komplet dywaników gumowych z wysokimi bokami (2 szt.); h) dodatkowe oświetlenie zamontowane w przedziale I w podsufitce między siedzeniami, oświetlające przedział I, z osobnym włącznikiem w przedziale kierowcy; i) fabrycznie zamontowana nawigacja z aktualną mapą; 18) wyposażenie przedziału II - do przewozu osób: Przedział II - zrobiony z przestrzeni tylnych siedzeń, a) drzwi boczne przesuwane po obu stronach, z nieotwieralną szybą przyciemnianą, bez możliwości otwarcia od środka, okratowane od wewnątrz; b) tapicerka drzwi wykonana z płyty laminowanej lub podobnego materiału odpornego na zarysowania i łatwo zmywalnego; c) ściany i sufit przedziału do przewozu osób wykonane z materiału odpornych na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalne; d) podłoga w przedziale do przewozu osób pokryta warstwą tworzywa sztucznego antypoślizgowego łatwo zmywalnego; w podłodze wykonany otwór spustowy wychodzący na zewnątrz pojazdu o średnicy min. 70 mm zabezpieczony gumowym korkiem; e) dwa miejsca siedzące do przewozu osób (fotele jednolite - siedziska połączone z wysokimi oparciami spełniającymi rolę zagłówków), wyposażone w pasy bezpieczeństwa biodrowe, zamontowane przodem do kierunku jazdy w tylnej części przedziału II, nie wykraczające poza światło otwartych drzwi bocznych, wykonane z plastiku lub innego materiału (np. laminatu) odpornego na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalnego; f) oświetlenie wewnętrzne przedziału, zamontowane w przedziale kierowcy, oświetlające przedział II; 19) wyposażenie przedziału III - część bagażowa; Przedział III - cześć bagażowa oddzielona od przedziału II kratą z szybą nietłukącą (poliwęglan) o grubości minimum 4 mm, zamontowaną za siedzeniami do przewozu osób w odległości nie mniejszej niż 50 cm i nie większej niż 55 cm od tylnych drzwi: a) dodatkowy akumulator żelowy zamontowany w obudowie metalowej przymocowanej do podłogi pojazdu, uniemożliwiającej jego uszkodzenie, przemieszczanie się oraz powstanie zwarcia. Akumulator podłączony do instalacji elektrycznej samochodu w sposób jak akumulator główny, instalacja do podłączenia akumulatora ukryta pod tapicerką. Zamiast klem szybkozłączki umożliwiające szybkie odłączenie akumulatora od instalacji bez użycia kluczy - lub inne rozwiązanie pozwalające na szybkie odłączenie akumulatora; b) boki przedziału III bez szyb bocznych; c) tapicerka drzwi i boków wykonana z płyty laminowanej lub podobnego materiału odpornego na zarysowania i łatwo zmywalnego; d) podłoga pokryta warstwą tworzywa sztucznego antypoślizgowego łatwo zmywalnego; e) oświetlenie bagażnika. 20) układ ABS - jako minimum; 21) trzecie światło stopu; 22) napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V; 23) alternator o mocy gwarantującej jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów; 24) dwa lusterka zewnętrzne regulowane od wewnątrz; 25) wspomaganie układu kierowniczego; 26) centralny zamek otwierany na pilota; 27) koło zapasowe - dojazdowe lub pełnowymiarowe; 28) fabryczny komplet narzędzi; 29) trójkąt ostrzegawczy; 30) apteczka medyczna; 31) podnośnik; 32) linka holownicza; 33) komplet opon zimowych na felgach stalowych. 2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, iż czynności polegające na montażu dodatkowego wyposażenia przez firmy zewnętrzne nie spowodują utraty jakichkolwiek uprawnień gwarancyjnych. Koszt montażu dodatkowych urządzeń i wyposażenia leży po stronie Wykonawcy. Montaż tych urządzeń zostanie przeprowadzony pod nadzorem pracowników autoryzowanej stacji obsługi wskazanej przez Wykonawcę. Udział pracowników ze strony autoryzowanej stacji obsługi nie będzie rodził kosztów finansowych po stronie Zamawiającego. 3. Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi: gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne - 24 miesiące bez limitu kilometrów, gwarancja na powłokę lakierniczą - 36 miesięcy, gwarancja na perforację blach - 60 miesięcy, gwarancja na dodatkowe elementy zainstalowane w pojeździe, związane z jego przystosowaniem do potrzeb zamawiającego - 18 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez wad. 4. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w autoryzowanej stacji obsługi, znajdującej się na terenie miasta Szczecin. 5. Wykonawca w cenie dostawy ujmie pakiet ubezpieczeń samochodów, będących przedmiotem dostawy, obejmujący: OC, AC, NW, KR na okres 1 roku od daty dostawy. 6. Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji. 7. Wykonawca dostarczy pojazd zarejestrowany na Zamawiającego z pełnym bakiem paliwa. 8. Do wydawanych pojazdów wykonawca dołączy 1) książkę gwarancyjną pojazdu, 2) świadectwo homologacji, 3) kartę pojazdu, 4) instrukcję obsługi w języku polskim, 5) dowód rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego na Straż Miejską Szczecin, 6) dowód ubezpieczenia.

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 180.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  opis podstawowych paramentów technicznych i wyposażenia stanowiący załącznik nr 6 do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. (Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument, 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz), 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji na silnik i podzespoły mechaniczne - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecin 71-241, ul. Sebastiana Klonowica 1B, pok. nr 113.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2016 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 1B, pok. nr 100.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


Data publikacji: 2016/02/12

Załączniki:


Szczecin, dnia 23.02.2016 r.

Znak sprawy: RGZ.252.1.2016

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

GMINA MIASTO SZCZECIN
Straż Miejska Szczecin
ul. Sebastiana Klonowica 1 B
71-241 Szczecin

W PRZETARGU NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

DOSTAWĘ DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN

Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu:

1) oferta GEZET sp. z o.o. sp.k., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kasprzaka 1A uzyskała 95 pkt w kryterium „cena”, 5 pkt w kryterium „okres gwarancji na silnik i podzespoły mechaniczne” i łączną punktację 100 pkt.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ, za najkorzystniejszą uznano ofertę GEZET sp. z o.o. sp.k., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kasprzaka 1A.

Komendant Straży Miejskiej Szczecin

Leon Gajewski

Szczecin: Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin

Numer ogłoszenia: 44042 - 2016; data zamieszczenia: 29.02.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

 Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 31576 - 2016r.

 Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES:Straż Miejska Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 1B, 71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 44 27 626, faks 91 44 27 615.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin Kod CPV 34110000-1, spełniających następujące wymagania: 1) samochód dostosowany do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. poz. 525); 2) rok produkcji 2016; 3) nadwozie: zamknięte typu kombi van, cztero-, pięcio- lub siedmioosobowe, pięciodrzwiowe; 4) kolor nadwozia - srebrny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 525); 5) drzwi przedziału kierowcy i pasażera - skrzydłowe, otwierane na boki; 6) drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej (przedział II do przewozu osób) przesuwane z obu stron przeszklone, szyby przyciemnione; 7) drzwi tylne do przedziału bagażowego - klapa tylna przeszklona (szyba przyciemniana) i otwierana do góry z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem lub drzwi dwuskrzydłowe z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem (szyba przyciemniana); 8) minimalny rozstaw osi 2700 mm; 9) silnik: o pojemności min. 1.300 cm3 maksymalna 1.600 cm3, spełniający warunki jazdy tylko i wyłącznie w cyklu miejskim (krótkie odcinki trasy, częste uruchamianie silnika, spełniający wymagania normy emisji spalin nie mniejszych niż przewiduje norma EURO VI. Zamawiający wymaga aby dopuszczalne wartości emisji spalin nie były wyższe niż: zużycie energii w przedziale od 2,6 MJ/km do 2,925 MJ/km (co odpowiada zużyciu ok. 8,125 l na 100 km, obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559), emisja dwutlenku węgla (cykl łączony) nie wyższa niż 195 g/km, emisja tlenku węgla (CO) nie wyższa niż w przedziale od 0,5 g/km do 1 g/km, emisja tlenków azotu (NOx) nie wyższa niż w przedziale od 0,06 g/km do 0,08 g/km, łączna emisja węglowodorów nie wyższa niż 0,10 g/km, emisja cząstek stałych nie wyższa niż 0,005 g/km, łączna emisja węglowodorów i tlenków azotu nie wyższa niż 0,17 g/km, 10) skrzynia biegów manualna; 11) regulacja kierownicy w płaszczyźnie góra-dół; 12) napęd na przednie koła; 13) relingi dachowe; 14) belka sygnałowa (lampa zespolona) - zamocowana na relingach, powinna posiadać: lampy niebieskie ledowe (światło pulsujące), napis STRAŻ MIEJSKA w kolorze czarnym lub granatowym na białym tle podświetlony wraz z załączeniem świateł postojowych, halogeny boczne oświetlające teren z boku pojazdu włączane osobno każdą ze stron lub razem z kabiny pojazdu, urządzenie nagłaśniające z możliwością przekazywania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu (głośnik o mocy min. 100 W zamontowany w lampie zespolonej), ostrzegawczy sygnał dźwiękowy o dużej mocy (dwutonowy) zainstalowany tak aby był dobrze słyszalny na zewnątrz pojazdu, a nie w kabinie, minimum trzy rodzaje, włączany w kierownicy, dwa głośniki; 15) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem radiostacji przewoźnej umieszczonej w przedziale I (radiostację dostarczy zamawiający); 16) przestrzeń wewnętrzna pojazdu podzielona przegrodami na trzy części: I przedział: kierowcy i pasażera, II przedział do przewozu osób, III przedział bagażowy. Zamawiający bezwzględnie zastrzega konieczność uzgodnienia z wyłonionym wykonawcą sposobu wykonania i montażu przegród. Z powyższej czynności zostanie sporządzona notatka uzgodnień; 17) wyposażenie przedziału I - kierowcy i pasażera: Przedział I - oddzielony od przedziału II pionową przegrodą (umieszczoną za przednimi siedzeniami przy maksymalnie odsuniętych fotelach na fabrycznie zamontowanych prowadnicach foteli) wykonaną z metalu do wysokości oparć przednich siedzeń, powyżej krata z szybą nietłukącą (poliwęglan) o grubości minimum 4 mm. Sposób zamontowania przegrody musi umożliwiać swobodne kierowanie pojazdem przez osoby o wysokim wzroście i swobodną pozycje wysokiego pasażera, a) poduszki powietrzne kierowcy i pasażera; b) fotele wyposażone w regulowane zagłówki; c) tapicerka fotela kierowcy i pasażera wykonana z materiału o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie o ciemnej barwie, boki siedziska i oparcia obszyte dodatkowo materiałem o wysokiej odporności na ścieranie; d) trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacją wysokości; e) fabryczna instalacja radiowa (głośniki i antena); f) gaśnica proszkowa, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym w przedziale kierowcy, g) komplet dywaników gumowych z wysokimi bokami (2 szt.); h) dodatkowe oświetlenie zamontowane w przedziale I w podsufitce między siedzeniami, oświetlające przedział I, z osobnym włącznikiem w przedziale kierowcy; i) fabrycznie zamontowana nawigacja z aktualną mapą; 18) wyposażenie przedziału II - do przewozu osób: Przedział II - zrobiony z przestrzeni tylnych siedzeń, a) drzwi boczne przesuwane po obu stronach, z nieotwieralną szybą przyciemnianą, bez możliwości otwarcia od środka, okratowane od wewnątrz; b) tapicerka drzwi wykonana z płyty laminowanej lub podobnego materiału odpornego na zarysowania i łatwo zmywalnego; c) ściany i sufit przedziału do przewozu osób wykonane z materiału odpornych na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalne; d) podłoga w przedziale do przewozu osób pokryta warstwą tworzywa sztucznego antypoślizgowego łatwo zmywalnego; w podłodze wykonany otwór spustowy wychodzący na zewnątrz pojazdu o średnicy min. 70 mm zabezpieczony gumowym korkiem; e) dwa miejsca siedzące do przewozu osób (fotele jednolite - siedziska połączone z wysokimi oparciami spełniającymi rolę zagłówków), wyposażone w pasy bezpieczeństwa biodrowe, zamontowane przodem do kierunku jazdy w tylnej części przedziału II, nie wykraczające poza światło otwartych drzwi bocznych, wykonane z plastiku lub innego materiału (np. laminatu) odpornego na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalnego; f) oświetlenie wewnętrzne przedziału, zamontowane w przedziale kierowcy, oświetlające przedział II; 19) wyposażenie przedziału III - część bagażowa; Przedział III - cześć bagażowa oddzielona od przedziału II kratą z szybą nietłukącą (poliwęglan) o grubości minimum 4 mm, zamontowaną za siedzeniami do przewozu osób w odległości nie mniejszej niż 50 cm i nie większej niż 55 cm od tylnych drzwi: a) dodatkowy akumulator żelowy zamontowany w obudowie metalowej przymocowanej do podłogi pojazdu, uniemożliwiającej jego uszkodzenie, przemieszczanie się oraz powstanie zwarcia. Akumulator podłączony do instalacji elektrycznej samochodu w sposób jak akumulator główny, instalacja do podłączenia akumulatora ukryta pod tapicerką. Zamiast klem szybkozłączki umożliwiające szybkie odłączenie akumulatora od instalacji bez użycia kluczy - lub inne rozwiązanie pozwalające na szybkie odłączenie akumulatora; b) boki przedziału III bez szyb bocznych; c) tapicerka drzwi i boków wykonana z płyty laminowanej lub podobnego materiału odpornego na zarysowania i łatwo zmywalnego; d) podłoga pokryta warstwą tworzywa sztucznego antypoślizgowego łatwo zmywalnego; e) oświetlenie bagażnika. 20) układ ABS - jako minimum; 21) trzecie światło stopu; 22) napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V; 23) alternator o mocy gwarantującej jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów; 24) dwa lusterka zewnętrzne regulowane od wewnątrz; 25) wspomaganie układu kierowniczego; 26) centralny zamek otwierany na pilota; 27) koło zapasowe - dojazdowe lub pełnowymiarowe; 28) fabryczny komplet narzędzi; 29) trójkąt ostrzegawczy; 30) apteczka medyczna; 31) podnośnik; 32) linka holownicza; 33) komplet opon zimowych na felgach stalowych. 2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, iż czynności polegające na montażu dodatkowego wyposażenia przez firmy zewnętrzne nie spowodują utraty jakichkolwiek uprawnień gwarancyjnych. Koszt montażu dodatkowych urządzeń i wyposażenia leży po stronie Wykonawcy. Montaż tych urządzeń zostanie przeprowadzony pod nadzorem pracowników autoryzowanej stacji obsługi wskazanej przez Wykonawcę. Udział pracowników ze strony autoryzowanej stacji obsługi nie będzie rodził kosztów finansowych po stronie Zamawiającego. 3. Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi: gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne - 24 miesiące bez limitu kilometrów, gwarancja na powłokę lakierniczą - 36 miesięcy, gwarancja na perforację blach - 60 miesięcy, gwarancja na dodatkowe elementy zainstalowane w pojeździe, związane z jego przystosowaniem do potrzeb zamawiającego - 18 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez wad. 4. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w autoryzowanej stacji obsługi, znajdującej się na terenie miasta Szczecin. 5. Wykonawca w cenie dostawy ujmie pakiet ubezpieczeń samochodów, będących przedmiotem dostawy, obejmujący: OC, AC, NW, KR na okres 1 roku od daty dostawy. 6. Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji. 7. Wykonawca dostarczy pojazd zarejestrowany na Zamawiającego z pełnym bakiem paliwa. 8. Do wydawanych pojazdów wykonawca dołączy 1) książkę gwarancyjną pojazdu, 2) świadectwo homologacji, 3) kartę pojazdu, 4) instrukcję obsługi w języku polskim, 5) dowód rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego na Straż Miejską Szczecin, 6) dowód ubezpieczenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):34.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:29.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GEZET sp. z o.o. sp.k., ul. Kasprzaka 1A, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 101382,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:208950,00

Oferta z najniższą ceną:208950,00/ Oferta z najwyższą ceną: 208950,00

Waluta:PLN

 Komendant Straży Miejskiej Szczecin

Leon Gajewski


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2016/02/12, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2016/02/29 09:41:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2016/02/29 09:41:18 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2016/02/23 09:48:19 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2016/02/23 09:45:23 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2016/02/12 11:37:47 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2016/02/12 11:36:51 nowa pozycja