Zamówienia publiczne SM Szczecin

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp


Szczecin: Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin
Numer ogłoszenia: 50712 - 2015; data zamieszczenia: 09.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin Kod CPV 34110000-1, spełniających następujące wymagania: A) Samochód pierwszy: 1) samochód dostosowany do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. poz. 525); 2) rok produkcji 2015; 3) nadwozie: zamknięte typu kombi van, czteroosobowe lub pięcioosobowe, pięciodrzwiowe; 4) kolor nadwozia - srebrny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 525); 5) drzwi przedziału kierowcy i pasażera - skrzydłowe, otwierane na boki; 6) drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej (przedział II do przewozu osób) przesuwane z obu stron przeszklone, szyby przyciemnione; 7) drzwi tylne do przedziału bagażowego - klapa tylna przeszklona (szyba przyciemniana) i otwierana do góry z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem lub drzwi dwuskrzydłowe z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem (szyba przyciemniana); 8) minimalny rozstaw osi 2700 mm; 9) silnik: o pojemności min. 1.300 cm3 maksymalna 1.600 cm3, spełniający warunki jazdy tylko i wyłącznie w cyklu miejskim (krótkie odcinki trasy, częste uruchamianie silnika, spełniający wymagania normy emisji spalin nie większych niż przewiduje norma EURO V. Zamawiający wymaga aby dopuszczalne wartości emisji spalin nie były wyższe niż: zużycie energii w przedziale od 2,6 MJ/km do 2,925 MJ/km (co odpowiada zużyciu ok. 8,125 l na 100 km, obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559)), emisja dwutlenku węgla (cykl łączony) nie wyższa niż 195 g/km, emisja tlenku węgla (CO) nie wyższa niż w przedziale od 0,5 g/km do 1 g/km, emisja tlenków azotu (NOx) nie wyższa niż w przedziale od 0,06 g/km do 0,18 g/km, łączna emisja węglowodorów nie wyższa niż 0,10 g/km, emisja cząstek stałych nie wyższa niż 0,005 g/km, łączna emisja węglowodorów i tlenków azotu nie wyższa niż 0,23 g/km; 10) skrzynia biegów manualna; 11) regulacja kierownicy w płaszczyźnie góra-dół; 12) napęd na przednie koła; 13) relingi dachowe; 14) belka sygnałowa (lampa zespolona) - zamocowana na relingach, powinna posiadać: - lampy niebieskie ledowe (światło pulsujące), - napis STRAŻ MIEJSKA w kolorze czarnym lub granatowym na białym tle podświetlony wraz z załączeniem świateł postojowych, - halogeny boczne oświetlające teren z boku pojazdu włączane osobno każdą ze stron lub razem z kabiny pojazdu, - urządzenie nagłaśniające z możliwością przekazywania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu (głośnik o mocy min. 100 W zamontowany w lampie zespolonej), - ostrzegawczy sygnał dźwiękowy o dużej mocy (dwutonowy) zainstalowany tak aby był dobrze słyszalny na zewnątrz pojazdu, a nie w kabinie, minimum trzy rodzaje, włączany w kierownicy, dwa głośniki; 15) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem radiostacji przewoźnej umieszczonej w przedziale I (radiostację dostarczy zamawiający); 16) przestrzeń wewnętrzna pojazdu podzielona przegrodami na trzy części: I przedział: kierowcy i pasażera, II przedział do przewozu osób, III przedział bagażowy. Zamawiający bezwzględnie zastrzega konieczność uzgodnienia z wyłonionym wykonawcą sposobu wykonania i montażu przegród. Z powyższej czynności zostanie sporządzona notatka uzgodnień. 17) wyposażenie przedziału I - kierowcy i pasażera: Przedział I - oddzielony od przedziału II pionową przegrodą umieszczoną za przednimi siedzeniami przy maksymalnie odsuniętych fotelach na fabrycznie zamontowanych prowadnicach wykonanych z metalu do wysokości oparć przednich siedzeń, powyżej wykonana krata z szybą nietłukącą (poliwęglan) o grubości minimum 4 mm. Sposób zamontowania przegrody musi umożliwiać swobodne kierowanie pojazdem przez osoby o wysokim wzroście i swobodną pozycje wysokiego pasażera. a) poduszki powietrzne kierowcy i pasażera; b) fotele wyposażone w regulowane zagłówki; c) tapicerka fotela kierowcy i pasażera wykonana z materiału o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie o ciemnej barwie, boki siedziska i oparcia obszyte dodatkowo materiałem o wysokiej odporności na ścieranie; d) trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacją wysokości; e) fabryczna instalacja radiowa (głośniki i antena); f) gaśnica proszkowa, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym w przedziale kierowcy, g) dodatkowe oświetlenie zamontowane w przedziale I w podsufitce między siedzeniami, oświetlające przedział I, z osobnym włącznikiem w przedziale kierowcy; 18) wyposażenie przedziału II - do przewozu osób: Przedział II - zrobiony z przestrzeni tylnych siedzeń a) drzwi boczne przesuwane po obu stronach, z nieotwieralną szybą przyciemnianą, bez możliwości otwarcia od środka, okratowane od wewnątrz; b) tapicerka drzwi wykonana z płyty laminowanej lub podobnego materiału odpornego na zarysowania i łatwo zmywalnego; c) ściany i sufit przedziału do przewozu osób wykonane z materiału odpornych na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalne; d) podłoga w przedziale do przewozu osób pokryta warstwą tworzywa sztucznego antypoślizgowego łatwo zmywalnego; w podłodze wykonany otwór spustowy wychodzący na zewnątrz pojazdu o średnicy min. 70 mm zabezpieczony gumowym korkiem; e) dwa miejsca siedzące do przewozu osób (fotele jednolite - siedziska połączone z wysokimi oparciami spełniającymi rolę zagłówków), wyposażone w pasy bezpieczeństwa biodrowe, zamontowane przodem do kierunku jazdy w tylnej części przedziału II, nie wykraczające poza światło otwartych drzwi bocznych, wykonane z plastiku lub innego materiału (np. laminatu) odpornego na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalnego; f) oświetlenie wewnętrzne przedziału, zamontowane w przedziale kierowcy, oświetlające przedział II. 19) wyposażenie przedziału III - część bagażowa Przedział III - cześć bagażowa oddzielona od przedziału II kratą z szybą nietłukącą (poliwęglan) o grubości minimum 4 mm, zamontowaną za siedzeniami do przewozu osób w odległości nie mniejszej niż 50 cm i nie większej niż 55 cm od tylnych drzwi: a) dodatkowy akumulator żelowy zamontowany w obudowie metalowej przymocowanej do podłogi pojazdu, uniemożliwiającej jego uszkodzenie, przemieszczanie się oraz powstanie zwarcia. Akumulator podłączony do instalacji elektrycznej samochodu w sposób jak akumulator główny, instalacja do podłączenia akumulatora ukryta pod tapicerką. Zamiast klem szybkozłączki umożliwiające szybkie odłączenie akumulatora od instalacji bez użycia kluczy - lub inne rozwiązanie pozwalające na szybkie odłączenie akumulatora; b) boki przedziału III bez szyb bocznych; c) tapicerka drzwi i boków wykonana z płyty laminowanej lub podobnego materiału odpornego na zarysowania i łatwo zmywalnego; d) podłoga pokryta warstwą tworzywa sztucznego antypoślizgowego łatwo zmywalnego; e) oświetlenie bagażnika. 20) układ ABS - jako minimum; 21) trzecie światło stopu; 22) napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V; 23) alternator o mocy gwarantującej jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów; 24) dwa lusterka zewnętrzne regulowane od wewnątrz; 25) wspomaganie układu kierowniczego; 26) centralny zamek otwierany na pilota; 27) koło zapasowe - dojazdowe lub pełnowymiarowe; 28) fabryczny komplet narzędzi; 29) trójkąt ostrzegawczy; 30) podnośnik. B) Samochód drugi: 1) samochód dostosowany do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. poz. 525); 2) rok produkcji 2015; 3) nadwozie: zamknięte typu kombi van lub van, ośmioosobowe lub dziewięcioosobowe, pięciodrzwiowe; 4) kolor nadwozia - srebrny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 525); 5) drzwi przedziału kierowcy i pasażera (I rząd siedzeń) - skrzydłowe, otwierane na boki; 6) drzwi do przestrzeni pasażerskiej (od II rzędu siedzeń) - boczne, przesuwane z obu stron, przeszklone, szyby przyciemnione; 7) drzwi tylne do przedziału bagażowego - klapa tylna przeszklona i otwierana do góry z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem; 8) minimalny rozstaw osi 3100 mm; 9) silnik: o pojemności min. 1.900 cm3 maksymalna 2.000 cm3, spełniający wymagania normy emisji spalin nie większych niż przewiduje norma EURO V. Zamawiający wymaga aby dopuszczalne wartości emisji spalin nie były wyższe niż: zużycie energii w przedziale od 2,6 MJ/km do 2,925 MJ/km (co odpowiada zużyciu ok. 8,125 l na 100 km, obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559)), emisja dwutlenku węgla (cykl łączony) nie wyższa niż 195 g/km, emisja tlenku węgla (CO) nie wyższa niż w przedziale od 0,5 g/km do 1 g/km, emisja tlenków azotu (NOx) nie wyższa niż w przedziale od 0,06 g/km do 0,18 g/km, łączna emisja węglowodorów nie wyższa niż 0,10 g/km, emisja cząstek stałych nie wyższa niż 0,005 g/km, łączna emisja węglowodorów i tlenków azotu nie wyższa niż 0,23 g/km; 10) skrzynia biegów manualna; 11) regulacja kierownicy w płaszczyźnie góra-dół; 12) napęd na przednie koła; 13) wyposażenie wnętrza: a) poduszki powietrzne kierowcy i pasażera; b) wszystkie fotele wyposażone w pełne i regulowane zagłówki; c) tapicerka wszystkich foteli wykonana z materiału o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie o ciemnej barwie, boki siedziska i oparcia obszyte dodatkowo materiałem o wysokiej odporności na ścieranie; d) dla wszystkich foteli trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacją wysokości; e) gaśnica proszkowa, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym w przedziale kierowcy; f) roleta przykrywająca bagaże za III rzędem siedzeń; 14) siedzenia w przestrzeni pasażerskiej (od II rzędu siedzeń) z możliwością ich szybkiego demontażu i powrotnego montażu; 15) układ ABS - jako minimum; 16) trzecie światło stopu; 17) dwa lusterka zewnętrzne regulowane od wewnątrz; 18) wspomaganie układu kierowniczego; 19) centralny zamek otwierany na pilota; 20) koło zapasowe - dojazdowe lub pełnowymiarowe; 21) fabryczny komplet narzędzi; 22) trójkąt ostrzegawczy; 23) podnośnik. 2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, iż czynności polegające na montażu w samochodzie pierwszym dodatkowego wyposażenia przez firmy zewnętrzne nie spowodują utraty jakichkolwiek uprawnień gwarancyjnych. Koszt montażu dodatkowych urządzeń i wyposażenia leży po stronie Wykonawcy. Montaż tych urządzeń zostanie przeprowadzony pod nadzorem pracowników autoryzowanej stacji obsługi wskazanej przez Wykonawcę. Udział pracowników ze strony autoryzowanej stacji obsługi nie będzie rodził kosztów finansowych po stronie Zamawiającego. 3. Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi: - gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne - 24 miesiące bez limitu kilometrów, - gwarancja na powłokę lakierniczą - 24 miesiące, - gwarancja na perforację blach - 60 miesięcy, - gwarancja na dodatkowe elementy zainstalowane w pojeździe pierwszym, o którym mowa w pkt 1 lit. A siwz, związane z jego przystosowaniem do potrzeb zamawiającego - 18 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez wad. 4. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w autoryzowanej stacji obsługi, znajdującej się na terenie miasta Szczecin. 5. Wykonawca w cenie dostawy ujmie pakiet ubezpieczeń samochodów, będących przedmiotem dostawy, obejmujący: OC, AC, NW, KR na okres 1 roku od daty dostawy. 6. Wykonawca dostarczy pojazd zarejestrowany na zamawiającego. 7. Do wydawanych pojazdów wykonawca dołączy 1) książkę gwarancyjną pojazdu, 2) świadectwo homologacji, 3) kartę pojazdu, 4) instrukcję obsługi w języku polskim. 5) dowód rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego na Straż Miejską Szczecin, 6) dowód ubezpieczenia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 180.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. (Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (Zobowiązanie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć następujące dokumenty: 1) opis podstawowych paramentów technicznych i wyposażenia stanowiący załącznik nr 6 do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument, 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz), 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Okres gwarancji na silnik i podzespoły mechaniczne oraz na powłokę lakierniczą - 10
 • 3 - Termin wykonania zamówienia - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecin 71-417, ul. Zygmunta Felczaka 9, pok. nr 0183.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2015 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, pok. nr 0169.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


Data publikacji: 2015/03/09

Pytania:

Załączniki:


Szczecin, dnia 19.03.2015 r.

Znak sprawy: RGZ.252.1.2015

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Gmina Miasto Szczecin - Straż Miejska Szczecin zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin” w związku z faktem, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej czynności badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że:

oferta Budmat Auto sp. z o.o., 09-400 Płock ul. Bielska 67uzyskała 98,13 pkt, obliczonych zgodnie z treścią rozdziału XI SIWZ Wybór oferty najkorzystniejszej,

oferta Auto-Gryf sp. z o.o., 71-010 Szczecin ul. Białowieska 2uzyskała 90 pkt, obliczonych zgodnie z treścią rozdziału XI SIWZ Wybór oferty najkorzystniejszej.

Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ze względu na to, że Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty zaistniała konieczność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Komendant Straży Miejskiej Szczecin

Leon Gajewski


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2015/03/19, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2015/03/19 13:28:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2015/03/19 13:28:55 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2015/03/09 11:04:54 nowa pozycja