Zamówienia publiczne SM Szczecin

Dostawa trzech samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


DOSTAWA TRZECH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ

Numer ogłoszenia: 148371 - 2008; data zamieszczenia: 03.07.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 442 76 13, fax 0-91 422 87 24.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA TRZECH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuję dostawę 3 fabrycznie nowych samochodów osobowych do siedziby Straży Miejskiej.
1. WYMAGANIA OGÓLNE ( dotyczące wszystkich samochodów)
1) wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielenia konsultacji przy montażu w pojeździe:
- instalacji antenowych;
- instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej;
- innego specjalistycznego sprzętu;
2) zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia specjalnego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji;
A. 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych spełniających poniższe warunki:
I. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU
1) silnik
a. pojemność silnika 1200-1400 cm3
b. paliwo - benzyna Pb
2) nadwozie
a. ilość miejsc - 4
b. przednie drzwi boczne skrzydłowe po obu stronach pojazdu
c. tylne drzwi boczne przesuwane po obu stronach pojazdu
d. tylne drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne, przeszklone z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem
e. dwa lusterka zewnętrzne regulowane od wewnątrz
3) przekładnia
a. skrzynia biegów manualna - 5 biegów + wstecz
b. napęd na przednie koła
4) układ kierowniczy
a. regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyźnie: góra - dół
b. wspomaganie układu kierowniczego
5) bezpieczeństwo
a. trzypunktowe przednie bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacją wysokości
b. poduszka powietrzna dla kierowcy
c. układ zapobiegawczy blokowanie kół - ABS
6) oświetlenie dodatkowe pojazdu
a. trzecie światło stopu
b. dodatkowe światło w przedziale II- zabezpieczone przed dewastacją
7) wyposażenie elektryczne i elektroniczne
a. napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V
b. dodatkowy akumulator żelowy w obudowie, o takich samych parametrach jak w pojeździe, podłączony do prądnicy, umieszczony w przedziale II za siedzeniami dla zatrzymanych
8) wyposażenie dodatkowe
a. na dachu zamontowane lampy ostrzegawcze świetlne typ /BELKA/ z nagłośnieniem:
- napięcie zasilania 12V
- kolor pomarańczowy (dwa z możliwością wymiany na niebieskie)
- podświetlony napis STRAŻ MIEJSKA widoczny z przodu, z tyłu i z góry
- 4 elementy stroboskopowe
- Tablica tekstowa L.E.D.
b. pojazd powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującym dotychczas wzorem - pomarańczowy pas przebiegający wzdłuż pojazdu i z tyłu, napis STRAŻ MIEJSKA oraz numer pojazdu (wskazany przez zamawiającego) wykonane z folii samoprzylepnej odblaskowej koloru - pastel orange; napis TEL.986 - wykonany z folii samoprzylepnej koloru białego
c. centralny zamek
d. elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich
e. gaśnica proszkowa typu samochodowego, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym
f. linka holownicza zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.262 z późniejszymi zmianami)
g. trójkąt ostrzegawczy wg regulaminu 27 EKG ONZ
h. apteczka samochodowa,
i. zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi co najmniej: podnośnik samochodowy, klucz do kół, wkrętak, klucz umożliwiający odłączenie biegów akumulatora
j. komplet opon zimowych
k. koło zapasowe – dojazdowe
l. komplet dywaników gumowych z wysokimi bokami (2 szt.)
9) ergonomia
a. wszystkie fotele przedziału I-go wyposażone w pełne zagłówki z regulacją wysokości
10) rok produkcji
a. bieżący
11) kolorystyka
a. niebieski akrylowy
II. WYPOSAŻENIE WNĘTRZA
1) przestrzeń osobowa musi posiadać wykończenia w postaci:
a. tapicerki bocznych przednich drzwi wykonane z płyty laminowanej
b. tapicerka siedzeń w kolorze szarym
2) wnętrze pojazdu musi być oddzielone przegrodą na dwa przedziały:
przedział I - dla kierującego pojazdem oraz pasażera
przedział II - do przewozu zatrzymanych
3) przedział I - oddzielony będzie od przedziału II pionową przegrodą umieszczoną za przednimi siedzeniami przy maksymalnie odsuniętych fotelach wykonaną z metalu do wysokości oparć przednich siedzeń, powyżej wykonana krata z szybą nietłukącą( pleksi) o grubości minimum 4 mm.
4) przedział II - zrobiony z przestrzeni tylnych siedzeń i części bagażowej
a. drzwi boczne przesuwane po obu stronach, bez możliwości otwarcia od środka
b. szyby tylne boczne zabezpieczone kratą (siatka), bez możliwości otwierania, przyciemniane
c. ściany, sufit i podłoga wykonana z materiału łatwo zmywalnego
d. 2 miejsca siedzące dla zatrzymanych przodem do kierunku jazdy, zamontowane w połowie części bagażowej, wykonane z plastiku łatwo zmywalnego z wysokim oparciem spełniającym rolą zagłówka, wyposażone w pasy bezpieczeństwa biodrowe.
e. krata z szybą nietłukącą (pleksi) o grubości minimum 4 mm. zamontowana za siedzeniami dla zatrzymanych.
 
B. 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego spełniającego poniższe warunki:
I. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU
1) silnik
a. pojemność silnika 1200-1400 cm3
b. paliwo - benzyna Pb
2) nadwozie
a. ilość miejsc - 5
b. przednie drzwi boczne skrzydłowe po obu stronach pojazdu
c. tylne drzwi boczne przesuwane po obu stronach pojazdu
d. tylne drzwi jednoskrzydłowe otwierane do góry, przeszklone, bez wycieraczki
i spryskiwacza
e. dwa lusterka zewnętrzne regulowane od wewnątrz
3) przekładnia
a. skrzynia biegów manualna - 5 biegów + wstecz
b. napęd na przednie koła
4) układ kierowniczy
a. regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyźnie: góra – dół
b. wspomaganie układu kierowniczego
5) bezpieczeństwo
a. trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli
b. poduszka powietrzna dla kierowcy
c. układ zapobiegawczy blokowanie kół - ABS
6) oświetlenie dodatkowe pojazdu
a. trzecie światło stopu
b. światło w przestrzeni ładunkowej
7) wyposażenie elektryczne i elektroniczne
a. napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V
8) wyposażenie dodatkowe
a. na dachu zamontowane lampy ostrzegawcze świetlne typ /BELKA/ bez nagłośnienia:
- napięcie zasilania 12V
- kolor pomarańczowy
- podświetlony napis STRAŻ MIEJSKA
- 4 elementy obrotowe
- 4 elementy stroboskopowe
- tablica tekstowa L.E.D.
b. pojazd powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującym dotychczas wzorem - pomarańczowy pas przebiegający wzdłuż pojazdu i z tyłu, napis STRAŻ MIEJSKA oraz numer pojazdu (wskazany przez zamawiającego) wykonane z folii samoprzylepnej odblaskowej koloru - pastel orange; napis TEL. 986 - wykonany z folii samoprzylepnej koloru białego
c. centralny zamek
d. elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich
e. gaśnica proszkowa typu samochodowego zamontowana w miejscu łatwo dostępnym
f. linka holownicza zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz.262 z późniejszymi zmianami)
g. trójkąt ostrzegawczy wg regulaminu 27 EKG ONZ
h. apteczka samochodowa,
i. zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi co najmniej: podnośnik samochodowy, klucz do kół, wkrętak, klucz umożliwiający odłączenie biegów akumulatora
j. komplet opon zimowych
k. koło zapasowe dojazdowe
l. komplet dywaników gumowych z wysokimi bokami (4 szt.)
9) ergonomia
a. wszystkie fotele wyposażone w pełne zagłówki z regulacją wysokości
10) rok produkcji
a. bieżący
11) kolorystyka
a. niebieski akrylowy
12) apteczka, trójkąt, linka holownicza i narzędzia mają być zamontowane w przedziale I
II. WYPOSAŻENIE WNĘTRZA 1) przedział I - dla kierującego pojazdem oraz pasażera, musi posiadać wykończenia w postaci:
a. tapicerki boczne przednich drzwi wykonane z płyty laminowanej
b. podsufitki
c. siedzenia w kolorze ciemnym
2) przedział II - rząd siedzeń oraz cześć bagażowa musi posiadać wykończenia w postaci:
a. wyjmowany rząd siedzeń dla trzech osób
b. szyby boczne przyciemniane, bez możliwości otwierania
c. podsufitki
d. podłogi wyłożone odporną na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalną i antypoślizgową wykładziną
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 80.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobierania wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 11.07.2008 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Straży Miejskiej Szczecin
2) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki określone w art. 22 ust. ustawy
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.sm.szczecin.pl/
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 - 417 Szczecin.
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2008 godzina 10:00,
miejsce: Sekretariat Zamawiającego
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 - 417 Szczecin.
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 
 
 
Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski

Data publikacji: 2008/07/03

Załączniki:


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 
GMINA MIASTO SZCZECIN
Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 – 417 Szczecin
 
W PRZETARGU NA DOSTAWY
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:
 
„DOSTAWĘ TRZECH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ”
 
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., informuję, że kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w SIWZ, wybrano ofertę firmy AUTO-GRYF Sp. z o.o. z ceną 178 876,40 zł brutto.

udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2008/07/03, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Tadeusz Dalski, dnia: 2008/07/16 14:04:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tadeusz Dalski 2008/07/16 14:04:15 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/07/03 09:47:26 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/07/03 09:27:23 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/07/03 09:22:19 nowa pozycja