przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Komenda Straży Miejskiej Szczecin


Komendant Straży Miejskiej Szczecin

 
Krzysztof Mechliński

Do zakresu działania Komendanta należy w szczególności:

1) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży i kierowanie jej działalnością.
2) Reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich. 
3) Składanie w imieniu Straży oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym na podstawie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw. 
4) Zarządzanie powierzonym mieniem, zapewnienie jego ochrony i należyte wykorzystanie.
5) Załatwianie petycji, skarg i wniosków.


Zastępca Komendanta ds. interwencyjno - prewencyjnych

Marek Sateja

Do kompetencji Zastępcy Komendanta ds. interwencyjno - prewencyjnych należy w szczególności:

1) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych poprzez kierowanie, kontrolę i koordynowanie ich pracy.
2) Kierowanie jednostką w określonym zakresie podczas nieobecności Komendanta.
3) Przygotowywanie sprawozdań i opracowywanie wniosków wynikających z oceny realizacji zadań służbowych.
4) Bieżące analizowanie zagrożeń dla porządku publicznego oraz podejmowanie decyzji o dyslokacji sił i środków Straży w rejonach zagrożonych.
5) Nadzorowanie nad prawidłowością ewidencji przyjmowanych zgłoszeń oraz bezzwłocznego przekazywania ich do bieżącej realizacji.
6) Organizowanie wymiany informacji na temat zagrożeń porządku publicznego z Komendą Miejską Policji w Szczecinie i innymi służbami.
7) Wykonywanie kontroli ruchu drogowego w granicach przysługujących uprawnień Straży.

Zastępca Komendanta ds. interwencyjno - prewencyjnych sprawuje nadzór nad:

1) Oddziałami interwencyjno - prewencyjnymi:
a) Śródmieście
b) Północ
c) Zachód
d) Prawobrzeże

2) Referatami:
a) Referatem Wodnym
b) Referatem Dyżurnych SM DTM
c) Referatem Ruchu Drogowego


Zastępca Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego

 Krzysztof Kamiński

Do kompetencji Zastępcy Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego należy w szczególności:

1) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych poprzez kierowanie, kontrolę i koordynowanie ich pracy.
2) Kierowanie jednostką w określonym zakresie podczas nieobecności Komendanta i Zastępcy Komendanta ds. interwencyjno -prewencyjnych.
3) Nadzór nad:
a) opracowywaniem planów zaopatrzenia rzeczowego Straży,
b) gospodarką materiałową i magazynową,
c) udzielaniem zamówień publicznych,
d) administrowaniem majątkiem Straży,
e) prawidłowością przygotowywania materiałów procesowych do sądu,
f) kreowaniem w społeczności lokalnej pozytywnego wizerunku Straży oraz propagowaniem podejmowanych przez Straż działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
g) stosowaniem polityki bezpieczeństwa informacji,
h) prawidłowym funkcjonowaniem i wdrażaniem nowych systemów teleinformatycznych,
i) organizacją transportu samochodowego,
j) właściwym utrzymaniem obiektów Straży.

Zastępca Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego sprawuje nadzór nad:

1) Referatami:
a) Referatem Kontroli, Analiz i Gospodarki Mandatowej
b) Referatem Profilaktyki
c) Referatem Gospodarczo - Zaopatrzeniowym
d) Referatem Wykroczeń

2) Stanowiskami:
a) Stanowiskiem ds. informatyki
b) Stanowiskiem ds. kontaktów z mediami
c) Psychologa
d) Stanowiskiem ds. organizacji

udostępnił:
Straż Miejska
wytworzono:
2015/10/02
odpowiedzialny/a:
Krzysztof Mechliński
wprowadził/a:
Piotr Stachurski
dnia:
2021/12/22 14:22:00
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2021/12/22 14:22:00 aktualizacja danych adresowych
Piotr Stachurski 2021/11/09 10:49:03 aktualizacja danych adresowych
Piotr Stachurski 2020/01/03 09:32:54 aktualizacja danych adresowych
Piotr Stachurski 2020/01/03 09:32:33 aktualizacja danych adresowych
Piotr Stachurski 2020/01/02 20:40:57 aktualizacja danych adresowych
Piotr Stachurski 2019/11/25 12:21:40 aktualizacja danych adresowych
Piotr Stachurski 2019/11/21 07:43:04 aktualizacja danych adresowych
Piotr Stachurski 2019/02/26 08:36:10 aktualizacja danych adresowych
Piotr Stachurski 2019/02/26 08:35:42 aktualizacja danych adresowych
Piotr Stachurski 2016/02/29 13:28:09 aktualizacja danych adresowych
Piotr Stachurski 2016/02/29 13:25:48 aktualizacja danych adresowych
Piotr Stachurski 2016/02/29 13:20:39 aktualizacja danych adresowych
Piotr Stachurski 2016/02/29 13:19:54 aktualizacja danych adresowych
Piotr Stachurski 2016/02/29 13:15:32 aktualizacja danych adresowych
Izabela Kłosowska 2015/10/12 15:09:10 aktualizacja danych adresowych
Izabela Kłosowska 2015/10/02 14:24:53 aktualizacja danych adresowych
Tadeusz Dalski 2010/08/11 10:46:56 aktualizacja odniesienia do uchwały RM
Tadeusz Dalski 2010/01/08 10:53:55 aktualizacja odniesienia do ustawy o strażach gminnych
Tadeusz Dalski 2009/12/03 14:37:41 aktualizacja - numery telefonu
Tadeusz Dalski 2008/06/02 14:22:33 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/06/02 12:18:28 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/06/02 12:14:38 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/05/26 10:00:37 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/05/26 09:59:20 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/05/26 09:59:02 aktualizacja
Krzysztof Kozakowski 2008/05/20 10:52:35 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/05/16 13:18:23 usunięcie tytułu
Tadeusz Dalski 2008/05/16 13:17:46 modyfikacja czcionek
Tadeusz Dalski 2008/05/16 11:51:38 modyfikacja czcionek
Tadeusz Dalski 2008/05/16 11:44:08 modyfikacja czcionek
Tadeusz Dalski 2008/05/16 11:41:08 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/05/16 11:38:39 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/05/12 15:03:59 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/05/12 15:01:57 aktualizacja