przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Zamówienia publiczne SM Szczecin

Tytuł Data publikacji
II Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin 2021/04/21
Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin 2021/03/17
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacjach wykonawcy na lata 2020-2021 2019/12/03
Dostawa zestawu radiotelefonów przenośnych standardu TETRA na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin 2019/10/22
Dostawa umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Szczecin 2019/03/20
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy na lata 2018-2019 2017/12/05
Dostawa umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Szczecin 2017/03/16
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin 2017/02/13
Zakup, montaż i uruchomienie systemów łączności dla Straży Miejskiej Szczecin 2016/05/17
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin 2016/02/12
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy 2015/11/24
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich dla Straży Miejskiej Szczecin 2015/07/02
Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin 2015/07/01
Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin 2015/06/19
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich dla Straży Miejskiej Szczecin 2015/05/18
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin 2015/03/20
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin 2015/03/09
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin 2014/06/04
Dostawa urządzenia do rejestracji przejazdów na czerwonym świetle 2014/05/28
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 2014/04/02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2014/01/21
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 2014/01/10
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2014/01/08
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy 2013/12/30
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy 2013/12/20
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Straży Miejskiej Szczecin 2013/12/16
BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ, OLEJU NAPĘDOWEGO I GAZU LPG NA STACJI WYKONAWCY 2013/12/11
BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ, OLEJU NAPĘDOWEGO I GAZU LPG NA STACJI WYKONAWCY 2013/12/02
Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin 2013/12/02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2013/10/03
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN 2013/09/19
DOSTAWA UMUNDUROWANIA DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN 2013/09/11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2013/05/14
DOSTAWA UMUNDUROWANIA DLA STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN 2013/05/07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, 2013/03/01
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 2013/02/28
Dostawa łodzi patrolowej dla Straży Miejskiej Szczecin 2013/02/05
Dostawa umundurowania dla Straży Miejskiej Szczecin 2013/01/31
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia na dostawę samochodów osobowych dla Straży Miejskiej Szczecin 2012/10/30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na naprawę pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Szczecin 2012/10/30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2012/10/24
Dostawa samochodów osobowych dla Straży Miejskiej Szczecin 2012/10/22
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia 2012/10/22
Dostawa samochodów osobowych dla Straży Miejskiej Szczecin 2012/10/12
Naprawa pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Szczecin 2012/10/05
SZYCIE MIAROWE UMUNDUROWANIA DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN 2012/01/25
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na stacji wykonawcy 2011/08/24
Dostawa umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Szczecin 2011/08/17
Dostawa umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Szczecin 2011/04/11
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej 2011/03/16
Dostawa samochodu na potrzeby Straży Miejskiej 2010/10/13
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na stacji wykonawcy 2010/06/29
DOSTAWA I MONTAŻ SILNIKA SPALINOWEGO ZABUTROWEGO DO ŁODZI PATROLOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ 2009/08/25
SZYCIE MIAROWE ELEMENTÓW UMUNDUROWANIA DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN 2009/03/26
DOSTAWA KAMIZELEK KULO-, NOŻO- I IGŁOODPORNYCH NA POTRZEBY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ 2008/09/04
Dostawa trzech samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej 2008/07/03
Kompleksowy pomiarowy cyfrowy system rejestracji przejazdu na czerwonym świetle wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem oraz z oprogramowaniem do obróbki zdjęć na 3 stanowiska 2008/07/03
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na stacji wykonawcy 2008/06/26
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowe i oleju napędowego na stacji wykonawcy 2008/05/26