Referat Dyżurnych SM-DTM Szczecin


Referat Dyżurnych Straży Miejskiej Szczecin
Dyżurny Techniczny Miasta SM-DTM

ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 600/601
fax +48 91 44 27 629
nr alarmowy 986


 

Do zadań Referatu Dyżurnych Straży Miejskiej należy w szczególności:

1) Przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach, awariach oraz miejscowych zagrożeniach i natychmiastowe reagowanie poprzez powiadamianie właściwych służb jak i jednostek odpowiedzialnych za porządek, bezpieczeństwo i sprawne działanie systemu infrastruktury miejskiej. 
2) Dyslokacja patroli w mieście oraz koordynacja podmiotów odpowiedzialnych za zdarzenia dot. infrastruktury i zasobów mieszkaniowych. 
3) Współpraca w zakresie wymiany informacji o występujących zagrożeniach z innymi służbami odpowiedzialnymi za porządek. 
4) Współdziałanie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w razie zaistnienia sytuacji o znamionach kryzysu.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2008/05/20, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Piotr Stachurski, dnia: 2019/02/26 08:31:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2019/02/26 08:31:00 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/09/21 11:28:55 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/03/15 10:55:08 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/03/15 10:14:41 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2015/08/18 12:14:45 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2015/05/18 11:10:17 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2011/12/08 09:52:29 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2009/12/03 14:39:34 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2009/10/15 10:18:01 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2009/10/15 10:11:28 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/06/12 12:38:05 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/06/12 12:37:32 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/06/12 12:36:39 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/26 11:44:45 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/26 10:45:18 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/26 10:36:52 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/05/20 10:44:39 nowa pozycja