Przetargi - zmiany

Modyfikacja siwz


                                                                                                                                Szczecin 08.02.2013r.

Gmina Miasto Szczecin – Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9,
71-417 Szczecin
tel. +4891 442 76 13, fax +4891 442 8724
sm@um.szczecin.plwww.sm.szczecin.pl

Modyfikacja 01 siwz

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

 

Nasz znak: RGZ 252.2.2013 M.P.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
 na „Dostawę łodzi patrolowej dla Straży Miejskiej Szczecin” 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z póżn. zm.), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w zakresie:

ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia

NAPĘD
pkt 1. otrzymuje brzmienie:
jeden silnik benzynowy dwusuwowy lub czterosuwowy z wtryskiem paliwa,  
o mocy nie mniejszej niż 300KM. 

Załącznik nr 2 do siwz

NAPĘD
pkt 1, otrzymuje brzmienie
jeden silnik benzynowy dwusuwowy lub czterosuwowy z wtryskiem paliwa,
o mocy nie mniejszej niż 300KM.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian. Niniejsza modyfikacja
stanowi integralną część siwz.


udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2013/02/08, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/02/08 11:40:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/02/08 11:40:07 nowa pozycja