Przetargi - zmiany

Modyfikacja siwz


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 nr 907, 984,1047) wprowadza niniejszą modyfikację treści SIWZ:

Rozdział XIV pkt. 7

Jest:

Zamawiający wymaga świadczenia powszechnych usług pocztowych w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej.

Powinno być:

Zamawiający wymaga świadczenia usług pocztowych w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej.

Rozdział XII pkt. 4 ppkt. 4:

Jest:

ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających z przedmiotu oferty. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu.

Powinno być:

ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną zmianie w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą zmienione od cen wynikających z przedmiotu oferty. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego zmienione opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu.

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ:

Pkt 5d:

Jest:

d) Należności wynikające z faktur VAT, Zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane w treści faktury VAT w terminie do 21 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego, prawidołowo  wystawionej faktury VAT;

Powinno być:

d) Należności wynikające z faktur VAT, Zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane w treści faktury VAT w terminie do 14 dni od daty wystawienia do Zamawiającego, prawidłowo  wystawionej faktury VAT;

 

Pkt 6d:

Jest:

d) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających z przedłożonej oferty. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu.

Powinno być:

d) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną zmianie w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą zmienione od cen wynikających z przedłożonej oferty. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego zmienione opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu.

 

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2013/12/20, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/12/20 15:19:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/12/20 15:19:17 nowa pozycja