Nabór na stanowiska

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista


KOMENDANT  STRAŻY  MIEJSKIEJ

 

o g ł a s z a

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

W  STRAŻY  MIEJSKIEJ

UL.  SEBASTIANA KLONOWICA 1B

71 - 241 SZCZECIN

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

            Specjalista

 

Opis stanowiska:

 

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie obowiązków z zakresu: przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Niezbędne wymagania:

 

- wykształcenie wyższe magisterskie ( ekonomia,  zarządzanie, prawo lub administracja)

- wiedza z zakresu zamówień publicznych od strony zamawiającego,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- niekaralność,

 

Wymagania dodatkowe:

 

- umiejętności logistyczne,

- samodzielność,

- bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,

- ukończona z wynikiem pozytywnym służba przygotowawcza, o której mowa w art.
19 ustawy o pracownikach samorządowych,

- mile widziane ukończone szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

 

  1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV)
  2. Kopie dokumentów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
  3. Kopie ostatniego świadectwa pracy ( ewentualne powody jego braku),
  4. Kopie pozostałych świadectw pracy (ewentualnie powody ich braku) – jeśli kandydat pracował w więcej niż u jednego pracodawcy,
  5. oświadczenia kandydatao:

a) korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d) niekaralności (pkt. A-d: według załącznika),

e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie – na potrzeby postępowania konkursowego – danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami),

 

 

oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 17.10.2016r.godz. 1000

( Uwaga:  liczy się data wpływu do Straży Miejskiej  Szczecin)

Na adres:

Straż Miejska

ul. Sebastiana Klonowica 1B

71- 241 Szczecin

 

W zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista w Straży Miejskiej Szczecin”

 

Uwaga:

  1. Oferty, które wpłyną do Straży Niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone dwa miesiące po ogłoszonym naborze.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu : (91) 44-27- 604 

 

 

Komendant Straży Miejskiej


Leon Gajewski


2016/10/17

Załączniki:

udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2016/10/05, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Piotr Zawendowski, dnia: 2016/10/14 09:07:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Zawendowski 2016/10/14 09:07:15 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/10/14 09:00:07 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/10/14 08:59:56 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/10/14 08:29:01 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/10/06 08:34:16 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/10/05 20:40:24 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/10/05 20:39:32 nowa pozycja