O Serwisie


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek administracji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w tyrbie określonym w Ustawie Sejmu RP z dnia 6 września 2001.

Podstawy prawne tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Szczecinie:

  • Ustawa Sejmu RP z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007. (Dz.U. 2007 Nr 10 poz. 68)
  • Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 389/06 w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych.

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2008/05/19, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Tadeusz Dalski, dnia: 2010/08/11 10:50:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tadeusz Dalski 2010/08/11 10:50:09 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2010/01/08 11:04:47 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/19 14:58:54 nowa pozycja