Przetargi - pytania
Pytanie
1. Czy dopuszczają Państwo do przetargu pojazdy z silnikiem Diesla do 1600 cm3?  
2. Czy dopuszczają Państwo do przetargu pojazdy z silnikiem benzynowym 1000 cm3 EcoBoost-100KM?  
3. Czy dopuszczają Państwo do przetargu pojazdy bez relingów dachowych?  
4. Czy dopuszczają Państwo do przetargu pojazdy z bokami przedziału III-ładunkowego z szybami przyciemnianymi?  
5. Czy dopuszczają Państwo do przetargu pojazdy ze standardowym fabrycznym alternatorem ładującym jeden akumulator?  
6. Czy zamawiający dopuszcza samochód z belkami poprzecznymi zamiast relingów dachowych?  
7. Czy zamawiający dopuszcza samochód z drzwiami bocznymi przesuwnymi po obu stronach z otwieranymi szybami przyciemnianymi?  
Czy dopuszczacie Państwo gwarancję na powłokę lakierniczą 24 miesiące a perforację korozyjną na 144 miesiące?  
Czy dopuszczacie Państwo koło zapasowe dojazdowe?  
Czy dopuszczacie Państwo samochód ze zbiornikiem paliwa 43 litry?  
Czy zamawiający dopuszcza dojazdowe koło zapasowe?  
Czy zamawiający dopuszcza gwarancję na powłokę lakierniczą na okres 36 miesięcy bez ograniczenia limitu przebiegu kilometrów?  
Czy zamawiający dopuszcza kolor tapicerki z gamy ciemnych kolorów zaproponowanych zamawiającemu?  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 3 ust. 1 zapisu o treści „Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”?  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 3 zapisu o treści: (dalszy ciąg pytania w treści odpowiedzi)  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania we wzorze umowy zapisu (dalszy ciąg pytania w treści odpowiedzi)  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania we wzorze umowy zapisu o treści: "Za datę zapłaty przymuje się wpływ należności na rachunek banowy Wykonawcy"?  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu utrzymania przez Wykonawcę stałej rezerwy paliwowej (§ 5 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy?  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów § 4 i zaakceptowania poniższego postępowania reklamacyjnego: (dalszy ciąg pytania w treści odpowiedzi)  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu pkt 3 biorąc pod uwagę zasady postępowania reklamacyjnego określone w pkt 4?  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu pkt 3 biorąc pod uwagę zasady postępowania reklamacyjnego określone w pkt 4?  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy poprzez zindywidualizowane do potrzeb Zamawiającego karty paliwowe (§ 1)?  
Czy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert samochodu w kolorze innym niż kolor niebieski?  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wglądu do Świadectwa jakości paliw na stacji paliw Wykonawcy, na której odbyła się transakcja bezgotówkowa (pkt 2)?  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wglądu do Świadectwa jakości paliw na stacji paliw Wykonawcy, na której odbyła się transakcja bezgotówkowa (pkt 2)?  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania daty zapłaty rozumianej jako wpływ należności na rachunek bankowy Wykonawcy (pkt 8 g)?  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania daty zapłaty rozumianej jako wpływ należności na rachunek bankowy Wykonawcy (pkt 9 f)?  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania możliwości prowadzenia sprzedaży paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych?  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ?  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ?  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty sprzedaży (§ 3 ust. 4 wzoru umowy)?  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury (§ 3 ust. 4)?  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w § 4 i § 5 słowa „Wykonawca” słowem „Sprzedawca”, zgodnie z oznaczeniem przyjętym w komparycji wzoru Umowy?  
Czy zamawiający dopuszcza pojemność zbiornika paliwa o pojemność ± 5% pojemności określonej w sizw?  
Czy zamawiający dopuszcza samochód w kolorze ciemno grafitowym?  
Czy zamawiający dopuszcza samochód z dojazdowym kołem zapasowym?  
Czy zamawiający dopuszcza sterowanie centralnym zamkiem z dodatkowego pilota?  
Czy zamawiający dopuści pojazdy wyposażone w koło zapasowe dojazdowe?  
Czy zamawiający dopuści samochody z silnikiem wysokoprężnym (zapłonie samoczynnym)  
Czy zamawiający dopuści termin dostarczenia samochodów do 20 lutego 2013 roku, rok produkcji samochodów 2013rr.  
Czy zamawiający przewiduje możliwość montażu akumulatora żelowego na skrzyni ładunkowej pojazdu?  
Czy Zamawiający rezygnuje z kontroli wjechania pojazdów w trakcie trwania fazy czerwonej dla pojazdów wjeżdżających w ul. Ku Słońcu?  
Czy zamawiający rezygnuje z właściwości nożo- i igłoodpornych, na rzecz odporności w 3 klasie kuloodpornościczy, czy też kamizelka powinna posiadać właściwości niżo- i igłoodpornych?  
Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert do 19 marca 2015 roku?  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę maksymalnej mocy zasilaczy serwera z 460W na 500 W(rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 12)  
Dotyczy pkt. 13 sizw opisu przedmiotu zamówienia: Jakie są wymagania, parametry dodatkowego akumulatora?  
Odpowiedź na pytania 01  
Po czyjej stronie są uzgodnienia dotyczace przyłączy energetycznych?  
Po czyjej stronie są uzgodnienia dotyczące robót budowlanych i zabezpieczeń ruchu drogowego?  
Po czyjej stronie są uzodnienia dotyczące podłączeń sterowników sygnalizacji świetlnej na podanym skrzyżowaniu?  
Przez kogo zarządzane są ulice podanego skrzyżowania?  
Pytania 01  
Pytanie - dostawa samochodów dla Straży Miejskiej Szczecin  
Pytanie 1  
Pytanie 1  
Pytanie 1  
Pytanie 1  
Pytanie 1  
Pytanie 1  
Pytanie 10  
Pytanie 11  
Pytanie 12  
Pytanie 13  
Pytanie 14  
Pytanie 15  
Pytanie 2  
Pytanie 2  
Pytanie 2  
Pytanie 2  
PYTANIE 2  
Pytanie 2  
Pytanie 2  
Pytanie 3  
Pytanie 3  
Pytanie 3  
Pytanie 3  
PYTANIE 3  
PYTANIE 4  
Pytanie 4  
Pytanie 4  
PYTANIE 5  
Pytanie 5  
Pytanie 5  
Pytanie 6  
Pytanie 6  
Pytanie 7  
Pytanie 7  
Pytanie 8  
Pytanie 8  
Pytanie 9  
Pytanie do SIWZ  
Pytanie do SIWZ  
Pytanie do SIWZ  
Samochód 1. Czy Zamawiający dopuści samochód bez fabrycznie zamontowanych prowadnic między przedziałem I/II, a zamontowane przez firmę zewnętrzną?  
Samochód 2. Czy Zamawiający dopuści samochód bez możliwości demontażu i montażu w II rzędzie siedzeń, a przyjmie opcję poniżej rys.