Przetargi - pytania

Pytanie 1


 

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostaw poprzez zindywidualizowane do potrzeb Zamawiającego karty paliwowe?

Karty paliwowe wydane są w terminie 15 dni roboczych od daty wpływu wniosku do Wykonawcy. Wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, do której dostęp Wykonawca przekaże w ramach wynagrodzenia.

Transakcje bezgotówkowe realizowane są w granicach limitów ustalonych dla każdej karty paliwowej.

Karty nowe wydawane byłby bez dodatkowego wynagrodzenia natomiast duplikaty kart wymieniane na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych lub uszkodzenia z winy użytkownika to koszt 10 zł netto.

Wszystkie karty paliwowe są zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, który znany jest jedynie ich użytkownikom i spełniają bankowe standardy zabezpieczeń.

Oferujemy dwa rodzaje kart paliwowych:

  • Kartę typu ”K” – wystawianą imiennie na kierowcę lub nazwę instytucji Zamawiającego
  • Kartę typu „S” – wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu

Na życzenie Zamawiającego istnieje możliwość uruchamiania opcji obligującej użytkownika karty (kierowcę) do podawania przy każdym tankowaniu stanu licznika kilometrów lub numeru konta do księgowania transakcji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przewiduje w Rozdziale XIV pkt. 1 ppkt. d) SIWZ prowadzenie sprzedaży paliw przy użyciu bezpłatnych kart paliwowych jednakże nie dopuszcza wprowadzenia ww. dodatkowych zapisów.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2013/12/06, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/12/06 14:22:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/12/06 14:22:30 nowa pozycja