Przetargi - pytania

Pytanie 5


PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający przekazując korespondencję będzie wykonywał określone czynności, należące do nadawcy tzn. poza wypełnianiem książki nadawczej oraz wypełnianiem druków ZPO będzie odpowiednio naklejał na przesyłkach i książkach nadawczych numery nadawcze dla przesyłek rejestrowanych, które zostaną uprzednio dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu?

Numery nadawczemożna stosować się w celu ułatwienia/usprawnienia procesów związanych z przygotowaniem przesyłek po stronieZamawiającego. Poprzez wczytywanie kodów skanerem Zamawiający może w dużym stopniu skomputeryzować całość procesu dokumentowania przesyłek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wykonywał określonych czynności, ponieważ ta czynność jest zastrzeżona dla wykonawcy.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2015/05/25, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2015/05/25 15:48:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2015/05/25 15:48:40 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2015/05/25 15:25:12 nowa pozycja