Przetargi - pytania

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 3 zapisu o treści: (dalszy ciąg pytania w treści odpowiedzi)


Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 3 zapisu o treści: „Brak zapłaty w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej Umowy skutkuje naliczeniem przez Sprzedawcę odsetek ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia oraz wezwaniem Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dodania w § 3 zapisu o treści: „Brak zapłaty w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej Umowy skutkuje naliczeniem przez Sprzedawcę odsetek ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia oraz wezwaniem Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności.”.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2011/08/30, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Tadeusz Dalski, dnia: 2011/08/30 10:31:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tadeusz Dalski 2011/08/30 10:31:20 nowa pozycja