Przetargi - pytania

Odpowiedź na pytania 01


                                                                                                                              Szczecin 08.02.2013r

Gmina Miasto Szczecin – Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9,
71-417 Szczecin
tel. +4891 442 76 13, fax +4891 442 87 24
sm@um.szczecin.pl– www.sm.szczecin.pl

 

              Wykonawcy
              uczestniczący w postępowaniu

Znak  sprawy RGZ.252.2.2013 M.P.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Dostawę łodzi patrolowej dla  Straży Miejskiej Szczecin”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z póżn. zm.), Zamawiający przekazuje
Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
Czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie łodzi z laminatu, z tubą pneumatyczną wykonaną
z tkaniny gumowanej ORCA hypalon  ( Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia  Tuba pneumatyczna
pkt 1  oraz załącznik nr 2 do siwz Opis parametrów technicznych łodzi … Tuba pneumatyczna pkt 1
Odpowiedź na pytanie 1:
ORCA hypalon jest nazwą własną tkaniny gumowanej. Tkanina ta, przy zachowaniu ciężaru właściwego
minimum 1500 g ma metr kwadratowy, spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia
dotyczące tuby pneumatycznej.
 

Pytanie 2
Czy długość pokładu ratowniczego dotyczy pokładu przy zdemontowanych siedziskach na zewnątrz kabiny?
Odpowiedź na pytanie 2:
Pokład ratowniczy przeciwpoślizgowy minimum 2 metry długości przy zdemontowanych siedziskach,
wyłożony specjalną gumą.

Pytanie 3
Czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie silnika benzynowego czterosuwowego o mocy
nie mniejszej niż 300 KM?
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia łodzi w silnik dwu lub czterosuwowy  z wtryskiem paliwa,
o mocy nie mniejszej niż 300 KM.

Zamawiający wprowadzi modyfikację Rozdziału  XIV  SIWZ  oraz załącznika nr 2 do siwz
w zakresie wymaganych parametrów silnika, stanowiącego napęd łodzi.


udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2013/02/08, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/02/08 11:44:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/02/08 11:44:31 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2013/02/08 11:33:55 nowa pozycja