Przetargi - pytania

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania we wzorze umowy zapisu (dalszy ciąg pytania w treści odpowiedzi)


Pełna treść pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania we wzorze umowy zapisu dot. statusu podatkowego stron umowy, na wzór niżej zamieszczonych:

  • "Zamawiający oświadcza, że jest czynnym/zwolnionym (należy uwzględnić prawidłową opcję) podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP ......... . Zamawiający upoważnia przez okres obowiązywania Umowy Wykonawcę do wystawienia faktur VAT z tytułu realizacji niniejszej Umowy bez podpisu osoby przez nią upoważnionej.
  • Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej - ......".

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu § 3 ust. 5 wzoru umowy, w sposób następujący:

"Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Zamawiający upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez składania podpisu osoby uprawnionej ze strony Zamawiającego, który posiada nr NIP 851-23-95-017".


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2010/07/02, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Tadeusz Dalski, dnia: 2010/07/02 13:33:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tadeusz Dalski 2010/07/02 13:33:55 nowa pozycja