Przetargi - pytania

Pytanie 11


PYTANIE 11:

W odniesieniu do zapisów SIWZ Rozdział V ust 5, proponujemy dodanie  zapisu dot.  podwykonawstwa w brzmieniu:

„W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy, informacja
o podwykonawstwie i jego zakresie zostanie umieszczona w umowie, a wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy do dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie przez podwykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności z zakresu świadczenia usług pocztowych oraz umowy o współpracy, o której mowa w art. 35 Prawa pocztowego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2015/05/25, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2015/05/25 15:46:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2015/05/25 15:46:12 nowa pozycja