Przetargi - pytania

Pytania 01


                                                                                                                                                  Szczecin 06.02.2013r

Gmina Miasto Szczecin – Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9,
71-417 Szczecin
tel. +4891 442 76 13, fax +4891 442 87 24
sm@um.szczecin.pl– www.sm.szczecin.pl

 

                       Wykonawcy
                      uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę umundurowania 
              dla Straży Miejskiej Szczecin”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z póżn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz
z odpowiedziami: 

Pytanie 1
Zapytanie do poz 1 olimpijka ( Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 ppkt 1)
Czy ma być wykonana z elanobawełny czy elanowełny  gabardyna?
Odpowiedź na pytanie 1:
Wiatrówka damska / męska w kolorze ciemnogranatowym, wykonane z elanowełny (gabardyna 420g/m2)
lub równoważnej tkaniny, …. dalsza część  bez zmian.

Pytanie 2
Zapytanie do poz 3 spodnie zimowe ( Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 ppkt 3)
Czy mają być wykonane z elanobawełny czy elanowełny  gabardyna?
Odpowiedź na pytanie pytanie 2:
Spodnie zimowe damskie / męskie w kolorze ciemnogranatowym, wykonane z elanowełny (gabardyna 420g/m2)
lub równoważnej tkaniny….., dalsza część bez zmian

Pytanie 3
Zapytanie do poz  13,14, 15, 25, 26  ( Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 ppkt  13),14), 15), 25), 26)
Czy do wyżej wymienionych elementów umundurowania, może być zastosowana szachownica czarno-żółta?
Odpowiedź na pytanie 3:
W  przedmiotach mundurowych wymienionych w pkt 3. ppkt  13, 14, 15, 26 ma być zastosowany otok  w postaci
trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto - czarnym.
Natomiast w  kamizelce odblaskowej ( pkt 3. ppkt  25) bez zmian tj. ma być naszyty pasek odblaskowy w postaci
trójrzędowej szachownicy koloru srebrno – granatowego (wielkość kratki na szachownicy:15x15 mm).

Pytanie 4
Czy próbka materiału  użytego do produkcji  swetra-polar może mieć inny kolor?
Odpowiedź na pytanie 4:
Nie.
  Próbka materiału ma być w takim kolorze, w jakim będzie uszyty sweter, tj. pkt 3 ppkt  21 Sweter w kolorze
czarnym wykonany z niemechacącego się polaru 400 g/m2 - (dopuszczalna różnica w gramaturze tkaniny ± 5%).

Pytanie 5
Kolejne pytanie to możliwość zamiany emblematu haftowanego na emblemat Straży Miejskiej innego miasta?.
Odpowiedź na pytanie 5:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom,
wykonawcy mają dołączyć  do oferty wzorcowyegzemplarzemblematu haftowanego Straży Miejskiej Szczecin
lub innej straży miejskiej (gminnej). Natomiast na dostarczonych w ramach realizacji zamówienia przedmiotach
mundurowych ma być zamieszczony właściwy emblemat  haftowany Straży Miejskiej Szczecin zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wprowadzi modyfikację Rozdziału V, X, XIV  SIWZ  w odpowiednim zakresie.


udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2013/02/06, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/02/06 20:49:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/02/06 20:49:11 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2013/02/06 20:43:04 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2013/02/06 20:22:17 nowa pozycja