Przetargi - pytania

Pytanie 8


Pytanie 8:

Według wiedzy wykonawcy zużycie energii winno być zawsze obliczone dla średniego zużycia paliwa. Czy zamawiający podał w SIWZ zużycie energii nie większe niż 2,6 MJ/km, co odpowiada zużyciu ok. 8,125 l na 100km, obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązujących kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U.Nr 96,poz. 559)(wartość energetyczna benzyny – 32 MJ/l) dla średniego zużycia silnika benzynowego, czy też zamawiający podał wartość maksymalnego zużycia paliwa 8,125l/100 km dla cyklu miejskiego tak jak jest określone w SIWZ, że zamawiający będzie pokonywał odcinki tras wyłącznie w cyklu miejskim.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający podał w SIWZ zużycie energii nie większe niż 2,6 MJ/km oraz podał średnie zużycie paliwa dla cyklu miejskiego. Zamawiający będzie używał pojazd tylko i wyłącznie w cyklu miejskim (krótkie odcinki tras, częste uruchamianie silnika).


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2014/06/10, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2014/06/10 08:39:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2014/06/10 08:39:56 nowa pozycja