Przetargi - pytania

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów § 4 i zaakceptowania poniższego postępowania reklamacyjnego: (dalszy ciąg pytania w treści odpowiedzi)


Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów § 4 i zaakceptowania poniższego postępowania reklamacyjnego: „Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw. Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od zapisów § 4.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2011/08/30, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Tadeusz Dalski, dnia: 2011/08/30 10:32:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tadeusz Dalski 2011/08/30 10:32:50 nowa pozycja