Przetargi - pytania

PYTANIE 5


PYTANIE 5:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminy Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ?

W przypadku wyboru oferty Wykonawca proponuje dodanie w zawieranej umowie zapisu o treści : „W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart ………… z dnia ……..”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych gdyż nie zna jego treści. W przypadku wyboru oferty wykonawcy nie przewiduje również wprowadzania dodatkowych zapisów do wzoru umowy.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2013/12/06, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/12/06 14:26:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/12/06 14:26:39 nowa pozycja