Przetargi - pytania

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania daty zapłaty rozumianej jako wpływ należności na rachunek bankowy Wykonawcy (pkt 9 f)?


Wykonawca zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na niżej zadane pytania dotyczące Załącznika Nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania daty zapłaty rozumianej jako wpływ należności na rachunek bankowy Wykonawcy (pkt 9 f)?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zapisu pkt 9 lit f) Załącznika Nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2015/11/27, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2015/11/27 11:23:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2015/11/27 11:23:02 nowa pozycja