Przetargi - pytania

PYTANIE 4


PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu §4 ust. 1 i zaakceptowania poniższego postępowania reklamacyjnego:

„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawca wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od zapisu §4 ust. 1 i zaakceptowania ww. postępowania reklamacyjnego.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2013/12/06, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/12/06 14:25:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/12/06 14:25:45 nowa pozycja