Przetargi - pytania

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę maksymalnej mocy zasilaczy serwera z 460W na 500 W(rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 12)


                                                                                                                                                                                                                                                     Szczecin, 24.09.2013 r.

 

Gmina Miasto Szczecin – Straż Miejska

ul. Zygmunta Felczaka 9

71-417 Szczecin

Tel.91 44 27 613,fax. 91 44 28 724

Sm@um.szczecin.plwww.sm.szczecin.pl

 

 

                              Wykonawcy
                              uczestniczący w postępowaniu

         

 

Znak sprawy: RGZ.252.6.2013

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na “ Dostawę sprzetu komputerowego do Straży Miejskiej Szczecin”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U.z 2013 r. nr 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę maksymalnej mocy zasilaczy serwera z 460W na 500W (ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia, pkt 12)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany maksymalnej mocy zasilaczy serwera z 460W na 500W.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2013/09/25, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/09/25 10:35:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/09/25 10:35:18 nowa pozycja