Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej Szczecin


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek administracji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie Sejmu RP z dnia 6 września 2001r.

Podstawy prawne tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Szczecinie:

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Straż Miejska Szczecin funkcjonuje od roku 1991 na podstawie Zarządzenia Nr 15/91 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21 października 1991r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Szczecinie. Z dniem 1 października 1993r. Straż Miejska Szczecin została przekształcona w jednostkę budżetową Urzędu Miasta Szczecin na mocy Uchwały Nr XL/558/93 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 1993r. w sprawie przekształcenia Straży Miejskiej w jednostkę budżetową.

 

Straż Miejska Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-214 Szczecin

 

http://sm.szczecin.pl


udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2016/02/24, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Piotr Stachurski, dnia: 2022/05/17 14:32:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2022/05/17 14:32:11 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2021/12/22 14:21:16 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2021/12/22 14:18:47 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/03/15 14:30:16 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/29 13:12:11 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/24 11:08:12 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/24 11:06:40 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/24 11:04:57 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/24 10:58:57 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2015/10/06 09:19:40 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2015/10/02 14:21:57 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2015/10/02 14:19:27 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2015/10/02 14:11:35 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2015/10/02 14:09:02 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2015/06/09 13:48:04 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2010/08/11 10:43:53 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2010/08/11 10:34:11 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/06/04 10:18:28 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/06/03 15:54:26 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/06/03 15:21:04 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/06/02 14:29:21 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/05/20 09:10:34 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/05/20 09:09:39 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/05/20 09:04:48 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/05/20 08:32:14 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/19 15:28:08 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/19 15:25:57 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/19 15:24:51 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/16 13:32:43 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/12 14:44:03 nowa pozycja