Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


Numer Alarmowy Straży Miejskiej
Dyżurny Techniczny Miasta SM-DTM

986


Fax dla osób niedosłyszących
+48 91 44 27 629

 

Kancelaria Straży Miejskiej Szczecin
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
ul. Klonowica 1B
71-214 Szczecin

tel. +48 91 44 27 605

 

Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin


tel. +48 91 44 27 613
fax +48 91 44 27 615


sekretariat@sm.szczecin.pl

http://sm.szczecin.pl


Wnoszenie skarg na działania i czynności funkcjonariuszy Straży Miejskiej Szczecin
w Referacie Kontroli, Analiz i Gospodarki Mandatowej Straży Miejskiej Szczecin
w poniedziałki w godzinach 7:30 - 16:00
od wtorku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

 

Referat Kontroli, Analiz i Gospodarki Mandatowej Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-214 Szczecin

st. insp. Krzysztof Włodarczyk
tel. +48 91 44 27 608
fax +48 91 44 27 615

st. insp. Piotr Pawlak
tel. +48 91 44 27 620
fax +48 91 44 27 615

Podstawy prawne

Art. 253. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

§1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.
§2. Kierownicy organów wymienionych w §1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu.
§3. Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.
§4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.


§3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.


1. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.
2. W siedzibie danej jednostki organizacyjnej, w widocznym miejscu, umieszcza się informację wskazującą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski.


udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2016/02/29, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Piotr Stachurski, dnia: 2022/05/17 14:42:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2022/05/17 14:42:16 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2022/05/17 14:32:44 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2021/12/22 14:20:52 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2019/02/26 08:38:35 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2017/06/06 14:30:52 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/10/25 11:27:56 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/10/25 10:49:30 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/10/24 09:52:42 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/10/24 09:51:07 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/10/24 09:50:32 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/10/24 09:25:40 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/10/24 09:24:07 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/09/21 11:23:53 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/09/21 11:22:34 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/07/12 09:23:06 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/03/15 10:59:42 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/03/14 14:44:26 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/29 13:10:03 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/29 13:09:21 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/29 13:03:42 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/29 12:59:01 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/24 12:49:52 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2015/10/02 14:18:35 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2015/05/19 09:26:43 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2015/05/19 09:24:57 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2013/06/26 12:56:38 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2013/06/25 12:25:55 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2013/06/25 12:25:24 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2013/06/25 12:19:00 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2013/06/13 11:42:41 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2012/09/12 09:43:35 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2011/01/03 12:18:27 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2011/01/03 09:40:07 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2011/01/03 09:38:40 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2010/12/29 12:18:04 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2010/12/29 11:49:47 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2010/03/16 08:23:28 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2010/03/16 08:19:54 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2009/12/03 14:59:42 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2009/12/03 14:31:33 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2009/12/03 14:28:42 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2009/10/15 10:19:31 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/26 09:23:49 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/26 09:23:06 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/05/20 10:40:23 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/19 15:26:45 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/19 12:29:40 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/19 12:29:11 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/19 11:05:58 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/16 13:29:43 modyfikacja wartości