przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Samodzielne stanowiska pracy SM Szczecin

Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 613
fax +48 91 44 27 615
sektetariat@sm.szczecin.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /SMSzczecin/SkrytkaESP


Przyjmowanie osób zainteresowanych w Sekretariacie Straży Miejskiej Szczecin
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30


Do zadań Sekretariatu Straży Miejskiej Szczecin należy w szczególności:

1) Organizowanie pracy biura poprzez zapewnienie sprawnego przebiegu informacji pracy kierownictwa w czynnościach administracyjnych.
2) Przyjmowanie i koordynowanie prawidłowego przepływu dokumentów, rejestracja korespondencji.
3) Kontakt i umawianie interesantów, zgłaszających się do Komendanta.

 

Kancelaria Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel./fax +48 91 44 27 605

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /SMSzczecin/SkrytkaESP


Przyjmowanie osób zainteresowanych w Kancelarii Straży Miejskiej Szczecin
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

 

Do zadań Kancelarii Straży Miejskiej Szczecin należy w szczególności:

1) Prowadzenie obsługi kancelaryjnej w zakresie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, przesyłek i paczek.
2) Przyjmowanie, rejestracja, rozdzielanie, ewidencjonowanie i dostarczanie korespondencji.
3) Czynności związane z obiegiem dokumentów.

 

 

Główny Księgowy Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 616
fax +48 91 44 27 615


Główny Księgowy Straży Miejskiej Szczecin

Małgorzata Bargiel


Do kompetencji Głównego Księgowego należy:

1) Prowadzenie rachunkowości jednostki.
2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5) Nadzór i ponoszenie odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie księgowości.

Główny Księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad sekcją finansową.

 

 

Sekcja Finansowa Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 618
fax +48 91 44 27 615


 

gł. spec. ds. księgowości Ewa Maciejewska
gł. spec. ds. księgowości Adriana Trylińska


Do zadań Sekcji Finansowej Straży Miejskiej należy w szczególności prowadzenie rachunkowości jednostki, sporządzanie sprawozda-wczości budżetowej oraz finansowej, planowanie i realizacja wydatków, ewidencja majątku Straży, naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych.

 

 

Sekcja Kadr Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 604
fax +48 91 44 27 615
kadry@sm.szczecin.pl


st. spec. Maria Kowalik


Do zadań Sekcji Kadr Straży Miejskiej należy w szczególności realizacja prawnej ochrony pracy w zakresie prowadzenia spraw związanych z polityką kadrową i socjalną pracodawcy. Wykonywanie zadań dotyczących prowadzenia i dokumentowania całokształtu zagadnień kadrowych pracowników Straży, oraz przygotowywanie i realizowanie zadań obsługi szkoleniowej.

udostępnił:
Straż Miejska Szczecin
wytworzono:
2015/10/19
odpowiedzialny/a:
Leon Gajewski
wprowadził/a:
Piotr Stachurski
dnia:
2021/12/22 14:25:18
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2021/12/22 14:25:18 aktualizacja danych kontaktowych
Piotr Zawendowski 2016/09/21 11:37:42 aktualizacja danych kontaktowych
Izabela Kłosowska 2015/10/19 12:08:57 aktualizacja telefonów SM
Izabela Kłosowska 2015/10/19 12:06:42 aktualizacja telefonów SM
Izabela Kłosowska 2015/10/12 15:14:11 aktualizacja nazwy stanowiska
Izabela Kłosowska 2015/05/18 11:11:23 aktualizacja nazwy stanowiska
Izabela Kłosowska 2014/03/26 15:21:11 aktualizacja nazwy stanowiska
Tadeusz Dalski 2011/12/08 09:50:22 aktualizacja nazwy stanowiska
Tadeusz Dalski 2009/12/31 12:02:13 aktualizacja numerów telefonu
Tadeusz Dalski 2009/12/03 14:45:30 aktualizacja numerów telefonu
Tadeusz Dalski 2009/01/28 14:21:53 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/05/26 12:32:11 aktualizacja
Krzysztof Kozakowski 2008/05/20 10:49:35 aktualizacja