Samodzielne stanowiska pracy SM Szczecin


Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 613
fax +48 91 44 27 615
sektetariat@sm.szczecin.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /SMSzczecin/SkrytkaESP


Przyjmowanie osób zainteresowanych w Sekretariacie Straży Miejskiej Szczecin
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30


Do zadań Sekretariatu Straży Miejskiej Szczecin należy w szczególności:

1) Organizowanie pracy biura poprzez zapewnienie sprawnego przebiegu informacji pracy kierownictwa w czynnościach administracyjnych.
2) Przyjmowanie i koordynowanie prawidłowego przepływu dokumentów, rejestracja korespondencji.
3) Kontakt i umawianie interesantów, zgłaszających się do Komendanta.

 

Kancelaria Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel./fax +48 91 44 27 605

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /SMSzczecin/SkrytkaESP


Przyjmowanie osób zainteresowanych w Kancelarii Straży Miejskiej Szczecin
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

 

Do zadań Kancelarii Straży Miejskiej Szczecin należy w szczególności:

1) Prowadzenie obsługi kancelaryjnej w zakresie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, przesyłek i paczek.
2) Przyjmowanie, rejestracja, rozdzielanie, ewidencjonowanie i dostarczanie korespondencji.
3) Czynności związane z obiegiem dokumentów.

 

 

Główny Księgowy Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 616
fax +48 91 44 27 615


Główny Księgowy Straży Miejskiej Szczecin

Małgorzata Bargiel


Do kompetencji Głównego Księgowego należy:

1) Prowadzenie rachunkowości jednostki.
2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5) Nadzór i ponoszenie odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie księgowości.

Główny Księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad sekcją finansową.

 

 

Sekcja Finansowa Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 618
fax +48 91 44 27 615


 

gł. spec. ds. księgowości Ewa Maciejewska
gł. spec. ds. księgowości Adriana Trylińska


Do zadań Sekcji Finansowej Straży Miejskiej należy w szczególności prowadzenie rachunkowości jednostki, sporządzanie sprawozda-wczości budżetowej oraz finansowej, planowanie i realizacja wydatków, ewidencja majątku Straży, naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych.

 

 

Sekcja Kadr Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 604
fax +48 91 44 27 615
kadry@sm.szczecin.pl


st. spec. Maria Kowalik


Do zadań Sekcji Kadr Straży Miejskiej należy w szczególności realizacja prawnej ochrony pracy w zakresie prowadzenia spraw związanych z polityką kadrową i socjalną pracodawcy. Wykonywanie zadań dotyczących prowadzenia i dokumentowania całokształtu zagadnień kadrowych pracowników Straży, oraz przygotowywanie i realizowanie zadań obsługi szkoleniowej.


udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2015/10/19, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Piotr Stachurski, dnia: 2021/12/22 14:25:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2021/12/22 14:25:18 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/09/21 11:37:42 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2015/10/19 12:08:57 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2015/10/19 12:06:42 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2015/10/12 15:14:11 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2015/05/18 11:11:23 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2014/03/26 15:21:11 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2011/12/08 09:50:22 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2009/12/31 12:02:13 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2009/12/03 14:45:30 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2009/01/28 14:21:53 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/26 12:32:11 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/05/20 10:49:35 nowa pozycja