Zamówienia publiczne SM Szczecin

Tytuł Data publikacji
II Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin 2021/04/21
Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin 2021/03/17
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacjach wykonawcy na lata 2020-2021 2019/12/03
Dostawa zestawu radiotelefonów przenośnych standardu TETRA na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin 2019/10/22
Dostawa umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Szczecin 2019/03/20
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy na lata 2018-2019 2017/12/05
Dostawa umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Szczecin 2017/03/16
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin 2017/02/13
Zakup, montaż i uruchomienie systemów łączności dla Straży Miejskiej Szczecin 2016/05/17
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin 2016/02/12
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy 2015/11/24
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich dla Straży Miejskiej Szczecin 2015/07/02
Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin 2015/07/01
Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin 2015/06/19
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich dla Straży Miejskiej Szczecin 2015/05/18
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin 2015/03/20
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin 2015/03/09
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin 2014/06/04
Dostawa urządzenia do rejestracji przejazdów na czerwonym świetle 2014/05/28
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 2014/04/02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2014/01/21
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 2014/01/10
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2014/01/08
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy 2013/12/30
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy 2013/12/20
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Straży Miejskiej Szczecin 2013/12/16
BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ, OLEJU NAPĘDOWEGO I GAZU LPG NA STACJI WYKONAWCY 2013/12/11
BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ, OLEJU NAPĘDOWEGO I GAZU LPG NA STACJI WYKONAWCY 2013/12/02
Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin 2013/12/02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2013/10/03
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN 2013/09/19
DOSTAWA UMUNDUROWANIA DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN 2013/09/11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2013/05/14
DOSTAWA UMUNDUROWANIA DLA STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN 2013/05/07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, 2013/03/01
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 2013/02/28
Dostawa łodzi patrolowej dla Straży Miejskiej Szczecin 2013/02/05
Dostawa umundurowania dla Straży Miejskiej Szczecin 2013/01/31
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia na dostawę samochodów osobowych dla Straży Miejskiej Szczecin 2012/10/30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na naprawę pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Szczecin 2012/10/30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2012/10/24
Dostawa samochodów osobowych dla Straży Miejskiej Szczecin 2012/10/22
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia 2012/10/22
Dostawa samochodów osobowych dla Straży Miejskiej Szczecin 2012/10/12
Naprawa pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Szczecin 2012/10/05
SZYCIE MIAROWE UMUNDUROWANIA DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN 2012/01/25
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na stacji wykonawcy 2011/08/24
Dostawa umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Szczecin 2011/08/17
Dostawa umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Szczecin 2011/04/11
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej 2011/03/16
Dostawa samochodu na potrzeby Straży Miejskiej 2010/10/13
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na stacji wykonawcy 2010/06/29
DOSTAWA I MONTAŻ SILNIKA SPALINOWEGO ZABUTROWEGO DO ŁODZI PATROLOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ 2009/08/25
SZYCIE MIAROWE ELEMENTÓW UMUNDUROWANIA DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN 2009/03/26
DOSTAWA KAMIZELEK KULO-, NOŻO- I IGŁOODPORNYCH NA POTRZEBY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ 2008/09/04
Dostawa trzech samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej 2008/07/03
Kompleksowy pomiarowy cyfrowy system rejestracji przejazdu na czerwonym świetle wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem oraz z oprogramowaniem do obróbki zdjęć na 3 stanowiska 2008/07/03
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na stacji wykonawcy 2008/06/26
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowe i oleju napędowego na stacji wykonawcy 2008/05/26