Wykazy, ewidencje i rejestry


Rejestry, ewidencje i archiwa

Straż Miejska Szczecin udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Sposoby udostępniania informacji publicznej

Na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej Szczecin udostępnione zostały informacje publiczne, podlegające udostępnieniu w tej formie. Informacje o sprawach publicznych nie udostępnione na tej stronie są dostępne w trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2008/05/16, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Tadeusz Dalski, dnia: 2010/01/08 10:58:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tadeusz Dalski 2010/01/08 10:58:21 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/06/02 12:02:43 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/16 14:43:56 nowa pozycja