Przetargi - pytania

Pytanie 5


Pytanie 5: Mając wiedzę o trwającej w ośrodku szczecińskim migracji z systemu Dimetra do TetraNODE, czy Zamawiający życzy sobie, by oferowany system umożliwiał integrację za pomocą bezpośredniego połączenia IP z infrastrukturą TetraNODE?
Połączenie takie będzie zapewniać dostęp do następujących usług systemu TETRA:

  • wysyłanie i odbieranie indywidualnych wiadomości SDS z raportowaniem dostarczenia,
  • wysyłanie i odbieranie grupowych wiadomości SDS,
  • informacja o stanie radiotelefonu mobilnego (dostępny/niedostępny),
  • realizację indywidualnych połączeń simpleksowych z radiotelefonami TETRA,
  • realizację indywidualnych połączeń dupleksowych z radiotelefonami TETRA,
  • inicjowanie połączeń grupowych,
  • nasłuch połączeń grupowych,
  • możliwość dynamicznego grupowania użytkowników (DGNA),
  • odbieranie danych lokalizacyjnych GPS i ich retransmisję do zewnętrznych aplikacji mapowych.

Połączenie sieciowe z infrastrukturą systemu TETRA będzie gwarantować separację z innymi sieciami IP przyłączonymi do oferowanego systemu i uniemożliwiać routing pakietów IP pomiędzy tymi sieciami. 

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający dopuszcza, aby oferowany system umożliwiał integrację za pomocą bezpośredniego połączenia IP z infrastrukturą TetraNODE.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2016/05/20, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2016/05/20 12:30:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2016/05/20 12:30:51 nowa pozycja