Przetargi - pytania

Pytanie 1


Pytanie 1: Zamawiający wymaga wykazania wykonania dostaw polegających na dostawie radiowego systemu dyspozytorskiego ze stanowiskami dyspozytorskimi, które realizują wywołania z użyciem morskiego systemu selektywnego wywołania DSC w paśmie radiowym VHF.
Według naszej wiedzy ilość użytkowników korzystających z systemów dyspozytorskich współpracujących z radiotelefonami morskimi jest bardzo ograniczona i naszym zdaniem tylko jedna firma może potwierdzić realizację takich dostaw. System morski jest jednym z wielu systemów obsługiwanych przez systemy dyspozytorskie, zapewnienie współpracy z takim systemem nie wymaga szczególnej wiedzy ani doświadczenia. Brak realizacji takich dostaw nie oznacza, że Wykonawca nie jest w stanie zrealizować wymaganej w SIWZ funkcjonalności.
Zamieszczenie takiego wymogu przez Zamawiającego dostęp do zamówienia innym wykonawcom. Czy w związku z tym w celu zapewnienia uczciwej konkurencji Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia wykazania wykonanych dostaw radiowego systemu dyspozytorskiego ze stanowiskami dyspozytorskimi, które realizują wywołania z użyciem morskiego systemu selektywnego wywołania DSC w paśmie radiowym VHF.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający dysponuje łodziami służbowymi operującymi na morskich wodach wewnętrznych, których środki łączności działają z użyciem morskiego systemu selektywnego wywołania DSC w paśmie radiowym VHF. W związku z tym zapisany w SIWZ wymóg doświadczenia w realizacji takiego systemu łączności jest uzasadniony specyfiką funkcjonowania Zamawiającego.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2016/05/20, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2016/05/20 12:19:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2016/05/20 12:19:42 nowa pozycja