Przetargi - pytania

Pytanie 3


Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwo w zakresie aparatów telefonicznych pkt. 2 dział PODSYSTEM ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ?
Z naszej analizy wynika, że urządzenie o podanych parametrach nie jest obecnie dostępne w handlu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę aparatu z uwzględnieniem poniższych różnic.
1) wbudowany w aparacie 2 portowy switch obsługuje prędkości 10/100 Mb,
2) obsługa XML ograniczona do usług sieciowych (brak przeglądarki),
3) brak managera połączeń poprzez www, przeglądanie rejestru połączeń poprzez stronę web systemu indywidualnie dla każdego z użytkowników lub bezpośrednio z aparatu.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę aparatów telefonicznych z wbudowanym w aparacie 2 portowym switchem obsługującym prędkości 10/100 Mb. Zamawiający wprowadzi modyfikację Rozdziału XIV SIWZ w odpowiednim zakresie.
Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby obsługa XML w aparatach telefonicznych ograniczona była do usług sieciowych. W tym zakresie wymogi dotyczące aparatów telefonicznych muszą być zgodne z Rozdziałem XIV pkt II pkt 1 ppkt 2 SIWZ.
Zamawiający nie wyraża zgody, aby w aparatach telefonicznych brak było managera połączeń poprzez www, a przeglądanie rejestru połączeń wykonywane było poprzez stronę web systemu indywidualnie dla każdego z użytkowników lub bezpośrednio z aparatu. W tym zakresie wymogi dotyczące aparatów telefonicznych muszą być zgodne z Rozdziałem XIV pkt II pkt 1 ppkt 2 SIWZ.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2016/05/20, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2016/05/20 12:24:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2016/05/20 12:24:33 nowa pozycja