Przetargi - pytania

Pytanie 4


Pytanie 4: W pkt. 2 dział PODSYSTEM DYSPOZYTORSKIEJ ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ Zamawiający wymaga przesyłania głosu do rejestratora korespondencji.
Zapis ten każe domniemywać, że Zamawiający posiada już rejestrator korespondencji.
Wobec zapisu w pkt. 5 Wymagania dotyczące interfejsów, dział PODYSTEM ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ w którym oczekuje się, by ów system samoistnie nagrywał rozmowy, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym korespondencja telefoniczna będzie rejestrowana w module podsystemu telefonicznego, a korespondencja radiowa zostanie skierowana do posiadanego rejestratora.
Takie rozwiązanie ograniczy konieczność dostawy zewnętrznego rejestratora rozmów, przez co Zamawiający otrzyma korzystniejszą cenowo ofertę. 

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający wyraża zgodę na wdrożenie rozwiązania opisanego w zapytaniu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca musi zapewnić minimalne parametry rejestracji głosu opisane w Rozdziale XIV SIWZ.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2016/05/20, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2016/05/20 12:26:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2016/05/20 12:26:59 nowa pozycja